Engelsk

Engelsk

Inden for engelskundervisningen tilbyder vi to serier; BREAK! som består af 10 hæfter der henvender sig til 0. – 9. klasse samt Let’s do it, som i helt nyrevideret udgave henvender sig til 3. – 9. klasse og består af 9 hæfter.

Vi tilbyder endvidere Guide til engelsk grammatik som henvender sig til udskolingen, Test Yourself 8 og 9, som er træningsøvelser med fokus på forberedelse til skriftlig eksamen i 9. klasse samt Words for Minors som kan anvendes til ordindlæring fra 1. klasse.

Break

Et særdeles gennemarbejdet og gennemtestet materiale til 0. - 9. klasse med en progression, der sikrer en effektiv læring.

Det bærende element i forfatteren, Jytte Blanners, materiale er grammatikken.  Denne indlæres via let forståelige tommelfingerregler, aktiverende, sprogligt kreative og autentiske opgavetyper og med en opadgående spiralformet indlæringsstrategi. Foruden de skriftlige discipliner træner hæfterne desuden de mundtlige kvaliteter. I de små klasser er arbejdet præget af at få lagt sproget i munden på eleverne gennem bl.a. lege, sange, spil, rim og remser, mens materialet for de ældre årgange til stadighed bliver mere prøverelateret. De varierede, inspirerende og aktiverende opgavetyper bibeholdes, og der inddrages desuden kulturelle emner om USA, Australien og Sydafrika.

Let’s do it

Vores bedst sælgende serie nogensinde. Effektivt og gennemtænkt materiale til 2.-9. klasse.

Forfatteren Peter Rentsch’s kendetegn er, at han på en elegang og effektiv måde får indarbejdet grammatikken hos eleverne, og dermed skabt de allerbedste forudsætninger for korrekt skriftlig og mundtlig anvendelse af sproget. Vi er i gang med en større opdatering af hele serien. 'Let's dot it" er også tilgængelig for ordblinde på Nota.dk

Test yourself

To hæfter med eksamenstræningsøvelser og med tilhørende CD’er med lytteøvelser.

Med udgangspunkt i kultur- og samfundsforhold i udvalgte engelsktalende lande, giver ”Test Yourself 8” og ”Test Yourself 9” eleven en spændende og berigende tilgang til eksamenstræning. Der er opgaver som er opbygget på samme måde, som opgaverne til skriftlig eksamen i 9. klasse og der er tilhørende lytteøvelser indtalt af en englænder.

Words for minors

Words for Minors giver den perfekte start på engelskundervisningen allerede fra 1. klasse

Brug hæftet til at ”lægge bunden” i begrebslæren ved hjælp af ordbilleder og varierende opgavetyper tilpasset målgruppen.

En guide til engelsk grammatik

En effektiv og let overskuelig opslagsbog til overbygningen og ungdomsuddannelser

En effektiv og gennemarbejdet vej til at få styr på det skriftlige engelsk. Eleverne må medbringe bogen ved 9. og 10. klasses eksamen.

Diverse

Diverse materialer til Engelsk