Break

Break

Et særdeles gennemarbejdet og gennemtestet materiale til 0. – 9. klasse med en progression, der sikrer en effektiv læring.

Det bærende element i forfatteren, Jytte Blanners, materiale er grammatikken.  Denne indlæres via let forståelige tommelfingerregler, aktiverende, sprogligt kreative og autentiske opgavetyper og med en opadgående spiralformet indlæringsstrategi.
Foruden de skriftlige discipliner træner hæfterne desuden de mundtlige kvaliteter. I de små klasser er arbejdet præget af at få lagt sproget i munden på eleverne gennem bl.a. lege, sange, spil, rim og remser, mens materialet for de ældre årgange til stadighed bliver mere prøverelateret. De varierede, inspirerende og aktiverende opgavetyper bibeholdes, og der inddrages desuden kulturelle emner om USA, Australien og Sydafrika.

“Break” er også tilgængelig for ordblinde på Nota.dk


  Break 0 – Start up

  Hæftet er fyldt med indbydende, inspirerende og let­til­gænge­lige ideer. Der er lege, rim, sange, sanglege, spil og andre aktiverende opgaver. Udgangspunktet er børnenes eget nære miljø, d... Læs mere

  kr. 27,00 kr. 25,00 (kr. 31,25 inkl. moms)
      

  Break 1st round

  Engelskmaterialet handler især om børnenes eget nære miljø. Der er bl.a. emner om dem selv, farver, tal, kæledyr m.m. Opgavetyperne og aktiviteterne er bl.a. lege, rollespil, sanglege og rim o... Læs mere

  kr. 27,00 kr. 25,00 (kr. 31,25 inkl. moms)
      

  Break 2nd round

  Engelskmaterialet handler især om børnenes eget nære miljø. Der er bl.a. emner om dem selv, farver, tal, kæledyr m.m. Opgavetyperne og aktiviteterne er bl.a. lege, rollespil, sanglege og rim o... Læs mere

  kr. 27,00 kr. 25,00 (kr. 31,25 inkl. moms)
      

  Break 3rd round

  Indholdet er rim, rollespil, lege, sange og sanglege, spil, udvikling af ordforråd og sproglig opmærksomhed, små skriftlige opgaver og begyndende grammatik.

  Materialet er baseret på en h... Læs mere

  kr. 27,00 kr. 25,00 (kr. 31,25 inkl. moms)
      

  Break 4th round

  Indholdet er rim, sange, lege, spil, udvikling af ordforråd, sproglig opmærksomhed, grammatikopgaver og andre små skriftlige opgaver. Materialet er baseret på såvel mundtlighed som skriftlighe... Læs mere

  kr. 27,00 kr. 25,00 (kr. 31,25 inkl. moms)
      

  Break 5th round

  Dette hæfte tilbyder et varieret, kreativt og aktiverende supplement til engelskundervisningen i 5. klasse. Foruden som variation i den daglige undervisning kan materialet anvendes til differentie... Læs mere

  kr. 27,00 kr. 25,00 (kr. 31,25 inkl. moms)
      

  Break 6th round

  Materialet er et varieret, kreativt og inspirerende supplement til engelskundervisningen i 6. klasse. Det kan bruges som variation i den daglige undervisning, til differentiering og repetition, til... Læs mere

  kr. 27,00 kr. 25,00 (kr. 31,25 inkl. moms)
      

  Break 7th round

  Dette hæfte er et supplerende materiale til engelskundervisningen i 7. klasse med et varieret, inspirerende og kreativt indhold. Foruden som variation i den daglige undervisning kan materialet anv... Læs mere

  kr. 27,00 kr. 25,00 (kr. 31,25 inkl. moms)
      

  Break 8th round

  Dette er et varieret, inspirerende og prøverelevant materiale til engelskundervisningen i 8. klasse. Foruden at være et værdifuldt input i den daglige undervisning kan det benyttes som suplement... Læs mere

  kr. 27,00 kr. 25,00 (kr. 31,25 inkl. moms)
      

  Break 9th round

  Hæftet er et prøverelevant materiale til engelskundervisningen i 9. klasse, og det kan foruden i den daglige undervisning benyttes som supplement, variation eller differentiering. Indholdet er et... Læs mere

  kr. 27,00 kr. 25,00 (kr. 31,25 inkl. moms)