Dansk

Dansk

Inden for danskfaget tilbyder vi en lang række supplerende materialer.Da vores materialer er særdeles velegnede til differentieret undervisning, anbefaler vi, at du kigger de forskellige produkter igennem, inden du bestiller.

Vores danskmaterialer omfatter Arbejdsbogen (0. klasse) med begreber fra børnenes hverdag, Løbedansk (0./1. klasse) som er et komplet undervisningskoncept,  Min danskbog, som består af 10 hæfter (0.-9. klasse) der dækker de primære læringsområder, Skrivebog (1.-3. klasse) hvor der øves skrift, X-tra dansk (1.-3. klasse) supplement til ”Min danskbog” for de elever som er hurtige, Min dansktræning (1.-4. klasse) supplement til ”Min danskbog” for de lever som vil profitere på en ekstra gennemgang af stoffet, Vild med Danmark (2.-5. klasse og tosprogsundervisning) her kombineres den basale og grundlæggende danskundervisning med spændende temaer, Bogstavserien, som består af 8 hæfter (1.-4. klasse) hvor der øves grundlæggende færdigheder, Ordtræning (1.-10. klasse) med masser af opgaver til træning af enkeltord og ordbilleder samt Dus med dansk (1.-5. klasse) supplerende materiale med fokus på grammatik. Endvidere har vi ABC-kort – til træning af bogstaverne, Alfabet-plakat og ABC-kort i A4 til at hænge op i klasselokalet.

Snart I Skole
Snart i skole er et hæfte, som består af en danskdel og en matematikdel og kan anvendes af børn i alderen 4 – 6 år, både i børnehaven og i hjemmet. Alt efter hvor hæftet anvendes, er tilgangen til barnets arbejde med hæftet forskellig.

Min danskbog

 Vores danskbogserie dækker hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse.

Hæfterne til indskolingen (0.-3. kl.) er netop udkommet (primo 2017) i nyreviderede og opdaterede udgaver. Disse hæfter er nu i farver. Hæfterne til mellemtrinet og udskolingen bliver fortløbende revideret og opdateret. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte hæfter findes ved de enkelte titler.

X-tra dansk

X-TRA DANSK 1-3 ER NU OPDATEREDE

Udgangspunktet for serien er, at der arbejdes med niveausvarende ordtræning og grammatiske udfordringer for de hurtige og dygtigste elever. De bliver udfordret på det allerede lærte, men møder også nye opgavetyper. Serien kan med fordel anvendes som supplerende materiale til alle undervisningssystemer. Anvender du vores produkter, vil du opleve serien som det perfekte supplement til serien ”Min danskbog”.

Min Dansktræning

Fire hæfter som styrker og underbygger læringen på 1.-4. klassetrin.

Fire hæfter som styrker og underbygger læringen på 1.-4. klassetrin. Udgangspunktet for serien er, at der arbejdes med niveausvarende ordtræning og grammatiske udfordringer for de elever, som har gavn af en ekstra gennemgang. Opgaverne er indbydende og overskuelige, og eleven kan arbejde med det selv. Serien kan med fordel anvendes som supplerende materiale til alle undervisningssystemer. Der er en logisk og rolig progression fra hæfte til hæfte, men de fungerer også udmærket isoleret. Anvender du vores produkter, vil du opleve serien som det perfekte supplement til serien ”Min danskbog”   Det er en god idé at sætte ind med en tidlig indsats over for de elever, der har brug for lidt ekstra hjælp. Min Dansktræning er en sådan hjælp, især inden for opmærksomhedspunkterne Afkodning og Korrektur.

Skrivebog
Øvehæfter til effektiv indøvning af trykte bogstaver i lodret skrift. En traditionel og effektiv tilgang til at øve skrivning af bogstaverne. De to gamle skrivebøger 1 og 2 er erstattet af den nye Skrivebog 1, som træner lodrette trykbogstaver. Det gamle skrivehæfte 3, som træner sammenhængende skrift, er stadig populært, og vi sælger fortsat nye oplag, indtil serien bliver opdateret.

Vild med Danmark

”Tværfaglig” danskundervisning til indskolingen og 4.-5. klasse samt til dansk som andetsprog.

Med udgangspunkt læring af basal grammatik, skrive- og samtaleøvelser tager Vild med Danmark 1 og Vild med Danmark 2 eleven på rundtur i landets institutioner, turistmål, historie, geografi, vaner og traditioner. Materialet henvender sig både til danskundervisningen i henholdsvis indskolingen og starten af mellemtrinet som til tosprogsundervsining.

Løbedansk

Sætter gang i indlæringen med masser af bevægelse. Til 0. og evt. 1. klasse.

Serien Løbedansk blev introduceret i foråret 2016, og anvendes af en lang række skoler landet over. Serien består af 2 vokalbøger (øvehæfter), 2 konsonatbøger (øvehæfter) samt 2 læsebøger. Det hele bindes sammen af en gennemarbejdet og detaljeret 24-ugers plan, lækre materialer til klassegennemgang samt en lang række færdige læringsstilsmaterialer.

Ordtræning

Ti populære hæfter til træning af elever som har behov for at øve lidt ekstra. Velegnet til tosprogsundervisning.

I 2016 blev den populære serie udvidet med Ordtræning 9 og Ordtræning 10. Hæfterne anvendes i stor stil til at understøtte de elever, som har brug for at træne lidt ekstra med færdighederne. Vi anbefaler, at man kigger hæfterne igennem for at finde det korrekte niveau til den enkelte elev. Ordtræning 1-10 er som udgangspunkt udviklet til at passe sammen med Bogstavserien A-G, men kan med fordel bruges sammen med alle undervisningssystemer. OBS OBS OBS!!!! Ordtræning 1-6 er udgået og findes kun i begrænset parti, derfor kan disse kun bestille via telefon eller E-mail info@forlagetdelta.dk Flip bøger på de nye ordtræning kommer d. 26/6

Arbejdsbogen

To hæfter til de mindste (0. klasse), hvor der arbejdes med grundlæggende begreber.

Med udgangspunkt i børnenes dagligdag giver Arbejdsbogen 1 og Arbejdsbogen 2 børnene en introduktion til læringen og en hel række grundprincipper til den indlæring som venter dem i indskolingen.

Bogstavserien

Otte hæfter der henvender sig til 1.-4. klassetrin. Masser af niveausvarende træning.

Bogstavserien er, som en række af vores øvrige udgivelser, opbygget med selvstændigt arbejde for øje. Det betyder, at eleverne kan være forskellige steder i hæftet/hæfterne, og dermed giver grundlag for undervisningsdifferentiering.

Diverse

Diverse materialer til Dansk


© Copyright - Forlaget Delta