Engelsk

Engelsk

Inden for engelskundervisningen tilbyder vi to serier; BREAK! som består af 10 hæfter der henvender sig til 0. – 9. klasse samt Let’s do it, som i helt nyrevideret udgave henvender sig til 3. – 9. klasse og består af 9 hæfter.

Vi tilbyder endvidere Guide til engelsk grammatik som henvender sig til udskolingen, Test Yourself 8 og 9, som er træningsøvelser med fokus på forberedelse til skriftlig eksamen i 9. klasse samt Words for Minors som kan anvendes til ordindlæring fra 1. klasse.

NEW Let's do it
NEW LET'S DO IT Nu kommer de opdaterede udgaver af vores klassiske bestseller ”Let’s do it ”-serien er tilrettelagt, så den følger progressionen i Undervisningsministeriets angivne mål for færdighed og viden, primært inden for kompetenceområderne skriftlig kommunikation og kultur og samfund. Gennem seriens hæfter øges det selvinstruerende aspekt gradvist, understøttet og styrket af de mange flotte illustrationer i hæfterne. ”Let’s do it ”-serien leger ordforråd ind med sine varierede og ofte humoristiske opgaver, og gradvist bygges en komplet gennemgang af engelsk basisgrammatik på. Serien igennem arbejder eleven med tekster og opgaver, der omhandler kultur og samfund i engelsksprogede områder. Udvalgte opgaver understøttes audiovisuelt af QR-koder. De nye udgaver lanceres løbende. Step 0 – Step 5 – er udkommet, og de resterende hæfter i serien kommer løbende. Du kan følge med på vores hjemmeside. Bemærk! Modsat den gamle serie, følger den nye klassetrinene forstået på den måde, at ”Step 0” er til 0. klasse, ”Step 1” til 1. klasse og så videre.
 

Break

Et særdeles gennemarbejdet og gennemtestet materiale til 0. - 9. klasse med en progression, der sikrer en effektiv læring.

Det bærende element i forfatteren, Jytte Blanners, materiale er grammatikken.  Denne indlæres via let forståelige tommelfingerregler, aktiverende, sprogligt kreative og autentiske opgavetyper og med en opadgående spiralformet indlæringsstrategi. Foruden de skriftlige discipliner træner hæfterne desuden de mundtlige kvaliteter. I de små klasser er arbejdet præget af at få lagt sproget i munden på eleverne gennem bl.a. lege, sange, spil, rim og remser, mens materialet for de ældre årgange til stadighed bliver mere prøverelateret. De varierede, inspirerende og aktiverende opgavetyper bibeholdes, og der inddrages desuden kulturelle emner om USA, Australien og Sydafrika.

Let’s do it

Vores bedst sælgende serie nogensinde. Effektivt og gennemtænkt materiale til 2.-9. klasse.

Forfatteren, Peter Rentsch, får på en elegant og effektiv måde indarbejdet grammatikken hos eleverne og skaber dermed de allerbedste forudsætninger for korrekt skriftlig og mundtlig anvendelse af sproget. Vi er i gang med en større opdatering af hele serien. ‘Let’s do it” er også tilgængelig for ordblinde på Nota.dk

Words for minors

Words for Minors giver den perfekte start på engelskundervisningen allerede fra 1. klasse

Brug hæftet til at ”lægge bunden” i begrebslæren ved hjælp af ordbilleder og varierende opgavetyper tilpasset målgruppen.

En guide til engelsk grammatik

En effektiv og let overskuelig opslagsbog til overbygningen og ungdomsuddannelser

En effektiv og gennemarbejdet vej til at få styr på det skriftlige engelsk. Eleverne må medbringe bogen ved 9. og 10. klasses eksamen.

Diverse

Diverse materialer til Engelsk


Ingen produkter blev fundet som matcher dit valg.

© Copyright - Forlaget Delta