Gut Gemacht

Gut Gemacht

Vores tyske ”bestseller” som dækker 5.-9. klasse, og giver eleverne en fantastisk indførelse i specielt grammatikken.

Gut gemacht har været blandt skolernes førende undervisningsmidler i tysk i mange år. Serien er 100 % opdateret og senest udvidet med Gut gemacht 5 og træningshæftet “Sehr gut gemacht”. Forfatteren, Peter Rentsch, kommunikerer grammatikken på en begavet og spændende måde, så der opnås en gennemtænkt og effektiv progression. Eleverne keder sig aldrig og får hurtigt den grundlæggende grammatik på plads.


  Gut gemacht 1

  Tysk i 5. klasse.

  Dette hæfte henvender sig til begynderundervisningen i tysk. I hæftet gennemgås bl.a. hjælpeverber i nutid, den ubestemte artikel, navneord i ental, talord, samt emner ... Læs mere

  kr. 27,00 kr. 25,00 (kr. 31,25 inkl. moms)
      

  Gut gemacht 2

  Tysk i 6. klasse.

  Dette hæfte bygger videre på Gut gemacht 1. I hæftet repeteres hjælpeverber i nutid og som noget nyt introduceres datid. Bogen indeholder også emner som Bundesländer,... Læs mere

  kr. 27,00 kr. 25,00 (kr. 31,25 inkl. moms)
      

  Gut gemacht 3

  Tysk i 7. klasse.

  Hæftet bygger videre på Gut gemacht 2. Her repeteres sein, haben og werden i nutid og datid, og førnutid og førdatid introduceres. Yderligere gennemgås de svage verber... Læs mere

  kr. 27,00 kr. 25,00 (kr. 31,25 inkl. moms)
      

  Gut gemacht 4

  Til tysk i 8. klasse.

  Hæftet er en fortsættelse af Gut gemacht 3. Her arbejdes videre med hjælpeverber og verber. Yderligeres arbejdes med kendeord i nominativ og akkusativ, adjektiver, o... Læs mere

  kr. 29,00 kr. 27,00 (kr. 33,75 inkl. moms)
      

  Gut gemacht 5

  Tysk i 9. klasse.

  Her arbejdes med repetition af sein, haben og werden, stærke og svage verber, sætningsanalyse og gennemgang af reglerne omkring bl.a. præpositioner. Desuden arbejdes der... Læs mere

  kr. 29,00 kr. 27,00 (kr. 33,75 inkl. moms)
      

  Sehr Gut Gemacht

  Et temahæfte til 8.-10. klasse.
  Eksamensrelaterede opgaver af forskellige sværhedsgrader blandet med repetition af centrale grammatiske emner. Anvendes som forberedelse til den skriftlige e... Læs mere

  kr. 35,00 kr. 33,00 (kr. 41,25 inkl. moms)