NEW Let's do it

Her er de opdaterede udgaver af vores klassiske bestseller! ”Let’s do it ”-serien er tilrettelagt, så den følger progressionen i Undervisningsministeriets angivne mål for færdighed og viden, primært inden for kompetenceområderne skriftlig kommunikation og kultur og samfund.

Gennem seriens hæfter øges det selvinstruerende aspekt gradvist, understøttet og styrket af de mange flotte illustrationer i hæfterne.

”Let’s do it ”-serien leger ordforråd ind med sine varierede og ofte humoristiske opgaver, og gradvist bygges en komplet gennemgang af engelsk basisgrammatik på.

Serien igennem arbejder eleven med tekster og opgaver, der omhandler kultur og samfund i engelsksprogede områder. Udvalgte opgaver understøttes audiovisuelt af QR-koder.

Bemærk! Modsat den gamle serie, følger den nye klassetrinene forstået på den måde, at ”Step 0” er til 0. klasse, ”Step 1” til 1. klasse og så videre.

Læs mere
 • Smugkig
  Gå til

  NEW Let’s do it - Step 0

  Hæftet henvender sig til den allerførste engelskundervisning. Materialet er bygget op omkring vedkommende temaer fx tal, farver, kroppen, halloween, rim og remser, fødselsdag og jul med ideer til juleklip og bevæge-lege, som fx ”Simon says”. Alle temaer har flotte illustrationer til understøttelse af indlæring af engelske gloser. Ikoner viser visuelt, hvordan de enkelte opgaver skal løses, og bagest i hæftet findes en engelsk-dansk billedordliste. På udvalgte sider er indsat QR-koder, som kan scannes med tablet eller mobiltelefon, således at lyd og illustrationer kombineres og understøtter elevens tilegnelse af ordforråd. A4, 32 sider Varenr: 2050

  Læs mere
  Kr. 27,-
  33,75,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  NEW Let’s do it - Step 1

  Hæftet henvender sig til begynderundervisningen i 1. klasse eller tilsvarende niveau. Materialet er udarbejdet som et selvstændigt hæfte og indeholder både mundtlige og skriftlige opgaver, som alle er rigt illustrerede med en musefamilie som gennemgående figurer. ”Let’s do it- Step one” leger ordforråd ind hos de mindste elever gennem arbejde med nære emner, ”nursery rhymes”, små digte og sanglege, krydsord og sjove opgaver. Ikoner viser visuelt, hvordan de enkelte opgaver skal løses, og bagest i hæftet findes en engelsk-dansk billedordliste. På udvalgte sider er indsat QR-koder, som kan scannes med tablet eller mobiltelefon, således at lyd og illustrationer kombineres og understøtter elevens tilegnelse af ordforråd. A4, 48 sider Varenr: 2051

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  NEW Let’s do it - Step 2

  Hæftet henvender sig til begynderundervisningen i 2. klasse eller tilsvarende niveau og bygger videre på temaer og ordvalg fra ”Step 1”, men hæftet kan sagtens anvendes uafhængigt heraf. I “Step 2” introduceres nye temaer eksempelvis ”Christmas in England”, ”the classroom”, ”my school bag” og ”days of the week”. Ligeledes introduceres opgaver med grammatisk fokus. Flotte illustrationer understøtter alle temaer og opgaver. Overordnet set lægger hæftet op til lærer-understøttelse, men en del opgaver vil efterhånden kunne løses selvstændigt af den enkelte elev eller af to elever i samarbejde. Udvalgte sider har QR-koder med interaktivt indhold. 48 sider Varenr: 2052

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  NEW Let's do it - Step 3

  NEW Let’s do it - Step 3 behandler dagligdags, nære emner som fx what’s the time?, the house og sport. Hæftet har fokus på skriftligt arbejde og indeholder introduktion og øvelser til grammatiske emner så som udsagnsords bøjning i nutid, navneord i flertal, tillægsord og forholdsord. I henhold til kompetenceområdet ”kultur og samfund” indeholder hæftet tekster om børns dagligdag og levevilkår i et engelsksproget område (Kenya). Udvalgte sider har QR-koder med interaktivt indhold. 64 sider Varenr: 2053

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  NEW Let's do it - Step 4

  NEW Let’s do it – Step 4 behandler dagligdags, nære emner (fx familie, bygninger og forretninger i en engelsk by, jobfunktioner og personbeskrivelser). Hæftet har fokus på skriftligt arbejde og indeholder introduktion og øvelser til grammatiske emner, herunder udsagnsordenes bøjning i nutid og datid, tillægsord, navneord, stedord, bindeord og forholdsord. I henhold til kompetenceområdet "kultur og samfund" indeholder hæftet tekster om at rejse til et engelsksproget land (USA) og om forskelle på britisk og amerikansk engelsk. Udvalgte sider har QR-koder med interaktivt indhold. 64 sider Varenr: 2054

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  NEW Let's do it - Step 5

  NEW Let’s do it – Step 5 behandler dagligdags, nære emner (fx forskellige oplevelser med familien Johnson, transport og musikinstrumenter). Hæftet har fokus på skriftligt arbejde og indeholder introduktion og øvelser til grammatiske emner, herunder udsagnsordenes bøjning i nutid, datid, førnutid og førdatid, tillægsord, navneord, stedord, bindeord og forholdsord. I henhold til kompetenceområdet ”kultur og samfund” indeholder hæftet et stort tema om Irland og Irlands kultur. A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 2055

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  NEW Let's do it - Step 6

  NEW Let’s do it – Step 6 har fokus på skriftligt arbejde og indeholder introduktion og øvelser til grammatiske emner, herunder regelmæssige og uregelmæssige udsagnsords bøjning, tillægsord, navneord, stedord, bindeord og forholdsord, idiomer og gambitter. Humor og sjove opgaver er i højsædet, og eleverne introduceres til og guides igennem, hvad en god, lille historie skal indeholde. I forhold til kompetenceområdet ”kultur og samfund” indeholder hæftet et stort tema med Australiens historie, sprog og kultur, herunder landets kontraster. 64 sider Varenr: 2056

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  NEW Let’s do it – Step 7

  NEW Let’s do it –Step 7 Hæftet indeholder træningsøvelser til relevant grammatik for 7. klassetrin eller tilsvarende niveau. Mange øvelser relaterer sig til tekster, der omhandler aspekter af britisk historie og kultur samt Storbritanniens geografi. Hæftet sigter mod at styrke ordforråd, bevidstgøre om og arbejde med grammatik med det mål at øge forståelsen og højne korrekthed i elevernes arbejde med engelsk. Indeholder QR-koder til udvalgte sider med interaktivitet. 64 sider Varenr: 2057

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  NEW Let's do it - Step 8

  NEW Let’s do it –Step 8 Hæftet indeholder træningsøvelser til relevant grammatik for 8. klassetrin eller tilsvarende niveau. En del øvelser er integreret i tekster, der omhandler aspekter af Storbritanniens rolle som kolonimagt og om kronkolonien Indien og giver således eleven viden om relationer i den engelsktalende verden. Hæftet sigter mod at styrke ordforråd og bevidstgøre om og arbejde med grammatik med det mål at øge forståelsen og højne korrekthed i elevernes arbejde med engelsk. Indeholder QR-koder til udvalgte sider med interaktivitet. 64 sider Varenr: 2058

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  NEW Let's do it - Step 9

  NEW Let’s do it –Step 9 Hæftet indeholder træningsøvelser til relevant grammatik for 9. klassetrin eller tilsvarende niveau. En del øvelser er integreret i tekster, der omhandler aspekter af kultur og samfundsforhold i USA. Hæftet sigter mod at styrke ordforråd og bevidstgøre om og arbejde med grammatik med det mål at øge forståelsen og højne korrekthed i elevernes arbejde med engelsk. Indeholder QR-koder til udvalgte sider med interaktivitet. 64 sider. Varenr: 2059

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb