Om Forlaget Delta

Forlaget Delta er et familieejet forlag og blev grundlagt i 1974 af matematiklærer Bent Nielsen. Han mente, at det daværende udbud af læremidler ikke gav ham tilstrækkelig mulighed for at lade eleverne træne færdigheder selvstændigt, og ej heller mulighed for at differentiere sin undervisning, således at han i højere grad kunne tilpasse sin undervisning til elevernes forskellige niveauer.

rema600Første udgivelse blev REMA, som er en velkendt matematik-serie, senere kom en række andre udgivelser til Dansk-, Engelsk- og Tyskundervisningen. Senest er også lanceret en serie indenfor Natur/teknologi. I alt udgives således mere end 130 titler.

Det er et gennemgående træk ved Forlaget Deltas produkter, at der er fokus på indlæring og træningen. Bøgerne er i overvejende grad udviklet som supplerende materiale hvis formål er at styrke specifikke færdigheder. Materialerne er samtidig udviklet således, at eleverne i overvejende grad kan arbejde selvstændigt med opgaverne.

Bøgerne er tryk hos PE OFFSET i Varde, DK og opfylder kravene for det Nordiske miljømærke. Emballagen bliver genanvendt til forsendelserne.

Mere om os

Vi støtter Danske Hospitalsklovne

Forlaget Delta er stolte af at støtte Danske Hospitalsklovne

Se: wwwdanskehospitalsklovne.dk