Let’s do it – Step 0

Engelsk

Til din engelskundervisning tilbyder vi flere serier:
 • Break!: 10 hæfter, der henvender sig til 0.-9. klasse.
 • Let’s do it: En nyrevideret udgave af den vores klassiker. Serien dækker 0.-10- klasse.
 • Stories from OUR LIVES: Ny serie med alderssvarende tekster og opgaver til 4.-7. klasse.
Vi tilbyder også:
 • En guide til engelsk grammatik: Opslagsværk til udskolingen og ungdomsuddannelserne.
 • Test Yourself 8 og 9: Træningsøvelser med fokus på den skriftlige prøve i 9. klasse.
 • Words for Minors: Ordindlæring fra 1. klasse.
 • Bøjningshjul: Hurtig og nem adgang til bøjning af uregelmæssige verber.
 • Let’s do it – Step 0

  Stories from OUR LIVES

  Stories from OUR LIVES kommer rundt om alle fire kompetencer: lytte, læse, skrive og tale, styrker dine elevers selvstændighed og inviterer til refleksion. Både læsetekster og tilhørende opgaver er bygget op om interessante alderssvarende emner med et kulturelt fokus og et almendannende aspekt. Hvert kapitel indleder med forforståelsesopgaver, der sporer eleven ind på emnet og aktiverer latent ordforråd. Alle læsetekster indeholder QR-koder/links til download med lydfiler, så eleven kan lytte til den korrekt udtale. Det letter forståelsen af indholdet og giver tryghed at vide, hvordan et ord skal udtales. Eleverne arbejder med spændende øvelser, hvor konkrete emner fra læseteksten foldes ud. Derved opbygger de en viden og et ordforråd, som de skal bruge i deres arbejde med skriftlige og mundtlige formulerings- og refleksionsøvelser. Der er masser af hjælp til rådighed, bl.a. er svære ord i læseteksterne markeret med asterisk og glosseret på selve siden. Til opgaverne findes gloser i ordlister bagest i hæftet. Til formuleringsøvelser er der støttepunkter, så ingen behøver at gå i stå. Hver bog i serien indeholder en eller flere lytteøvelser.
  Se serien her
 • Let’s do it – Step 0

  Let's do it

  Her er de opdaterede udgaver af vores klassiske bestseller! ”Let’s do it ”-serien er tilrettelagt, så den følger progressionen i Undervisningsministeriets angivne mål for færdighed og viden, primært inden for kompetenceområderne skriftlig kommunikation og kultur og samfund.
  Se serien her
 • Let’s do it – Step 0

  Break

  Et gennemarbejdet og testet undervisningsmateriale til 0.-9. klasse, der opfylder Undervisningsministeriets mål for det enkelte klassetrin. Hæfternes progression sikrer en effektiv læring gennem varierede opgavetyper. Fokus er især på grammatikken.
  Se serien her
 • Let’s do it – Step 0

  En guide til engelsk grammatik

  En effektiv og let overskuelig opslagsbog til overbygningen og ungdomsuddannelser.
  Se serien her
 • Let’s do it – Step 0

  Words for Minors

  Words for Minors giver den perfekte start på engelskundervisningen allerede fra 1. klasse.
  Brug hæftet til at ”lægge bunden” i begrebslæren ved hjælp af ordbilleder og
  varierede opgavetyper tilpasset målgruppen.
  Se serien her
 • Let’s do it – Step 0

  Bøjningshjul

  Hurtig hjælp til uregelmæssige udsagnsord på engelsk! Det er vigtigt at bøje de engelske udsagnsord korrekt, når man arbejder hen imod at blive god til at kommunikere på engelsk. Med Deltas English help disc kan dine elever slå op efter behov eller på skift høre hinanden i 52 uregelmæssige udsagnsords bøjning og se, hvem der kan få flest rigtige. Help disc fungerer ved, at man drejer på det ydre af hjulet, og så dukker bøjningerne af udsagnsordet op i felterne i midterskiven.
  Se serien her
 • Let’s do it – Step 0

  Test Yourself

  Se serien her