Let’s do it – Step 0

Engelsk

Inden for engelskundervisningen kan du vælge mellem flere serier:
● BREAK! som består af 10 hæfter der henvender sig til 0. – 9. klasse.
● New Let's do it, som er en nyrevideret udgave af den klassiske serie, som henvender sig til 0.-9. klasse.
● Stories of OUR LIVES, som indeholder alderssvarende tekster og opgaver til 5.-6. klasse.

Vi tilbyder endvidere Guide til engelsk grammatik som henvender sig til udskolingen, Test Yourself 8 og 9, som er træningsøvelser med fokus på forberedelse til skriftlig eksamen i 9. klasse samt Words for Minors som kan anvendes til ordindlæring fra 1. klasse. Se også vores Glosehjul, som giver eleverne hurtig og let adgang til uregelmæssige verber.
 • Let’s do it – Step 0

  Stories from OUR LIVES

  OUR LIVES er alderssvarende historier fra elevernes verden, tætpakket med gloser og opgaver.
  Se serien her
 • Let’s do it – Step 0

  Let's do it

  Her er de opdaterede udgaver af vores klassiske bestseller! ”Let’s do it ”-serien er tilrettelagt, så den følger progressionen i Undervisningsministeriets angivne mål for færdighed og viden, primært inden for kompetenceområderne skriftlig kommunikation og kultur og samfund.
  Se serien her
 • Let’s do it – Step 0

  Break

  Et gennemarbejdet og testet undervisningsmateriale til 0.-9. klasse, der opfylder Undervisningsministeriets mål for det enkelte klassetrin. Hæfternes progression sikrer en effektiv læring gennem varierede opgavetyper. Fokus er især på grammatikken.
  Se serien her
 • Let’s do it – Step 0

  En guide til engelsk grammatik

  En effektiv og let overskuelig opslagsbog til overbygningen og ungdomsuddannelser.
  Se serien her
 • Let’s do it – Step 0

  Words for Minors

  Words for Minors giver den perfekte start på engelskundervisningen allerede fra 1. klasse.
  Brug hæftet til at ”lægge bunden” i begrebslæren ved hjælp af ordbilleder og
  varierede opgavetyper tilpasset målgruppen.
  Se serien her
 • Let’s do it – Step 0

  Grammatik glosehjul

  Hurtig hjælp til uregelmæssige udsagnsord på engelsk! Det er vigtigt at bøje de engelske udsagnsord korrekt, når man arbejder hen imod at blive god til at kommunikere på engelsk. Med Deltas English help disc kan dine elever slå op efter behov eller på skift høre hinanden i 52 uregelmæssige udsagnsords bøjning og se, hvem der kan få flest rigtige. Help disc fungerer ved, at man drejer på det ydre af hjulet, og så dukker bøjningerne af udsagnsordet op i felterne i midterskiven.
  Se serien her
 • Let’s do it – Step 0

  Test Yourself

  Se serien her