Engelsk

Inden for engelskundervisningen tilbyder vi to serier; BREAK! som består af 10 hæfter der henvender sig til 0. – 9. klasse samt Let’s do it, som i helt nyrevideret udgave henvender sig til 3. – 9. klasse og består af 9 hæfter. Vi tilbyder endvidere Guide til engelsk grammatik som henvender sig til udskolingen, Test Yourself 8 og 9, som er træningsøvelser med fokus på forberedelse til skriftlig eksamen i 9. klasse samt Words for Minors som kan anvendes til ordindlæring fra 1. klasse.
 • Stories from OUR LIVES

  OUR LIVES er alderssvarende historier fra elevernes verden, tætpakket med gloser og opgaver.
  Se serien her
 • NEW Let's do it

  Nu kommer de opdaterede udgaver af vores klassiske bestseller!
  ”Let’s do it ”-serien er tilrettelagt, så den følger progressionen i
  Undervisningsministeriets angivne mål for færdighed og viden, primært
  inden for kompetenceområderne skriftlig kommunikation og kultur og
  samfund.
  Se serien her
 • Break

  Et særdeles gennemarbejdet og gennemtestet materiale til 0. - 9. klasse.
  Hæfternes progressionr sikrer en effektiv læring gennem meget varierede
  opgavetyper.

  Fokus er især på grammatikken.
  Se serien her
 • En guide til engelsk grammatik

  En effektiv og let overskuelig opslagsbog til overbygningen og ungdomsuddannelser.
  Se serien her
 • Let's do it

  Vores bedst sælgende serie nogensinde!
  Effektivt og gennemtænkt materiale til engelskundervisningen.
  Forfatteren, Peter Rentsch, får på en elegant og effektiv måde indarbejdet
  grammatikken hos eleverne og skaber dermed de allerbedste forudsætninger for
  korrekt skriftlig og mundtlig anvendelse af sproget. Vi er i gang med en
  større opdatering af hele serien.
  Du kan se de nye udgaver under NEW Let's do it.
  "Let’s do it" er også tilgængelig for ordblinde på Nota.dk
  Se serien her
 • Words for Minors

  Words for Minors giver den perfekte start på engelskundervisningen allerede fra 1. klasse.
  Brug hæftet til at ”lægge bunden” i begrebslæren ved hjælp af ordbilleder og
  varierede opgavetyper tilpasset målgruppen.
  Se serien her
 • Grammatik glosehjul

  Hurtig hjælp til uregelmæssige udsagnsord på engelsk! Det er vigtigt at bøje de engelske udsagnsord korrekt, når man arbejder hen imod at blive god til at kommunikere på engelsk. Med Deltas English help disc kan dine elever slå op efter behov eller på skift høre hinanden i 52 uregelmæssige udsagnsords bøjning og se, hvem der kan få flest rigtige. Help disc fungerer ved, at man drejer på det ydre af hjulet, og så dukker bøjningerne af udsagnsordet op i felterne i midterskiven.
  Se serien her
 • Test Yourself

  Se serien her