Break

Et særdeles gennemarbejdet og gennemtestet materiale til 0. - 9. klasse.
Hæfternes progressionr sikrer en effektiv læring gennem meget varierede
opgavetyper.

Fokus er især på grammatikken.

Denne indlæres via let forståelige tommelfingerregler, aktiverende,
sprogligt kreative og autentiske opgavetyper og med en opadgående
spiralformet indlæringsstrategi.

Foruden de skriftlige discipliner træner hæfterne desuden de
mundtlige kvaliteter. I de små klasser er arbejdet præget af at få
lagt sproget i munden på eleverne gennem bl.a. lege, sange, spil,
rim og remser, mens materialet for de ældre årgange til stadighed
bliver mere prøverelateret. De varierede, inspirerende og
aktiverende opgavetyper bibeholdes, og der inddrages desuden
kulturelle emner om USA, Australien og Sydafrika.

Læs mere
 • Smugkig
  Gå til

  Break 0 - Start up

  Dette hæfte bygger på intentionerne i Undervisningsministeriets Fælles Mål for engelskundervisning i 0. klasse. Materialet er især baseret på mundtlighed, bevægelse, musik og kreativitet, således at sproget indlæres gennem inddragelse af flere sanser. Indholdet er lege, rim, sange, sanglege, spil samt andre inspirerende og aktiverende opgaver, og tegningerne hertil er sjove, associationsskabende og børnevenlige. Udgangspunktet for opgaverne og aktiviteterne er børnenes eget nære miljø, dvs. dem selv og deres familie, fødselsdag, jul, farver, tal, tøj og dyr. Børnene skal have gode fælles oplevelser, de skal opøve selvtillid til at tale engelsk samt få lyst til selv at lege videre med sproget. A4, 48 sider Varenr: 4428

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Break 1st round

  Hæftet tager udgangspunkt i intentionerne fra Undervisningsministeriets Fælles Mål for engelskundervisning i 1. klasse, og det er baseret på en høj grad af mundtlighed, bevægelse, musik og kreativitet. Opgaverne og aktiviteterne handler om børnene selv, deres tøj og mad, deres skole, fritid og dagligdag, deres kæledyr og andre dyr samt almene emner som bogstaver, tal og farver. Tegningerne i hæftet er sjove, inspirerende og børnevenlige. Aktiviteterne og opgavetyperne er bl.a. lege, rollespil, fællessange og sanglege, rim og remser, spil samt enkle sproghandlinger, opbyggelse af ordforråd og sproglig opmærksomhed. Børnene skal have gode oplevelser, de skal have selvtillid til at tale samt inspireres til selv at lege videre med sproget. A4, 48 sider Varenr: 4418

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Break 2nd round

  Baggrunden for hæftets indhold er Undervisningsministeriets Fælles Mål for engelskundervisning i 2. klasse, og hovedelementerne er mundtlighed, bevægelse, musik og kreativitet. Opgaverne og aktiviteterne handler om børnene selv, deres tøj og mad, deres skole, fritid og dagligdag, deres kæledyr og andre dyr samt almene emner som bogstaver, tal og farver. Tegningerne hertil er sjove, inspirerende og børnevenlige. Hæftet indeholder lege, rollespil, fællessange og sanglege, rim og remser, spil, enkle sproghandlinger, varierede gentagelser samt opgaver til fremme af ordforråd og sproglig opmærksomhed. Børnene skal have gode oplevelser, de skal have selvtillid til at tale samt inspireres til selv at lege videre med sproget. A4, 48 sider Varenr: 4419

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Break 3rd round

  Hæftet bygger på intentionerne i Undervisningsministeriets Fælles Mål for engelskundervisning i 3. klasse. Ud over at være et grundlæggende element i den daglige undervisning - med hovedvægten lagt på mundtlighed, bevægelse, musik og kreativitet - vil materialet desuden være velegnet til faglig fordybelse, understøttende undervisning, differentiering og repetition på en sjov og inspirerende måde. Tegningerne i hæftet er fornøjelige og børnevenlige, og indholdet er rim, rollespil, lege, sange og sanglege, spil, udvikling af ordforråd og sproglig opmærksomhed, små skriftlige opgaver og begyndende grammatik. Børnene skal have gode oplevelser, de skal have selvtillid til at tale samt inspireres til selv at lege videre med sproget. A4, 48 sider Varenr: 4420

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Break 4th round

  Udgangspunktet for hæftet er intentionerne fra Undervisningsministeriets Fælles Mål for engelskundervisning i 4. klasse, og det er baseret på såvel mundtlighed som skriftlighed, musik, kreativitet og bevægelse, således at sproget indlæres ad flere kanaler. I det daglige arbejde lægges der derfor vægt på udtale, sprogrytme og intonation. Indholdet er rim, sange, lege, spil, udvikling af ordforråd, sproglig opmærksomhed, grammatikopgaver og andre små skriftlige opgaver. Tegningerne hertil er sjove, inspirerende og børnevenlige. Ud over at være et grundlæggende element i den daglige engelskundervisning vil materialet være velegnet til faglig fordybelse, understøttende undervisning, differentiering samt repetition på sjove måder. A4, 48 sider Varenr: 4421

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Break 5th round

  Hæftet tager udgangspunkt i intentionerne fra Undervisningsministeriets Fælles Mål for engelskundervisning i 5. klasse, og det fagligt funderede indhold er varieret, inspirerende og kreativt Materialet er baseret på såvel mundtlighed som skriftlighed, og indlæring via brug af flere kanaler indgår som et vigtigt element i undervisningen. Indholdet er rim, sange, lege, spil, drama, udvikling af et aktivt ordforråd, sproglig opmærksomhed, grammatikopgaver og andre mindre skriftlige opgaver. Der lægges vægt på udtale, sprogrytme og intonation i det daglige arbejde. Tegningerne i hæftet er fornøjelige, inspirerende og børnevenlige. Ud over at være et væsentligt element i den daglige undervisning kan materialet anvendes til faglig fordybelse, understøttende undervisning, differentiering samt repetition på sjove måder. A4, 48 sider Varenr: 4422

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Break 6th round

  Hæftet bygger på intentionerne i Undervisningsministeriets Fælles Mål for engelskundervisning i 6. klasse. Indholdet er varieret, kreativt og inspirerende, og det er udformet således, at eleverne selv kan give flere af opgaverne nyt indhold og præsentere dem for hinanden. Hermed er der oplagte muligheder for differentiering og individuelle læringsmål. Hæftet indeholder bl.a. grammatik, formuleringsopgaver, forvekslingsord, spil, krydsordsopgaver, opgaver til fremme af ordforråd og sproglig opmærksomhed samt et emne om Storbritannien. Tegningerne i hæftet er humoristiske, sympatiske og associationsskabende. Ud over at være et væsentligt element i den daglige undervisning kan materialet anvendes til faglig fordybelse, understøttende undervisning, vikarsituationer samt repetition på sjove måder. A4, 64 sider Varenr: 4423

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Break 7th round

  Udgangspunktet for hæftet er intentionerne fra Undervisningsministeriets Fælles Mål for engelskundervisning i 7. klasse, og hæftet har et varieret, inspirerende og kreativt indhold. Hæftet tilgodeser såvel engelskundervisningens mundtlige som skriftlige side, og det indeholder især grammatik, tegnsætning, forvekslingsord samt et emne om USA. Herudover er der oplæg til digtning og stileskrivning, projektudarbejdelse samt spil, krydsordsopgaver, interviews, dramatisering og dialogudarbejdelse. Tegningerne i hæftet er humoristiske, sympatiske og inspirerende, og et gennemgående princip er, at faglige termer præsenteres og arbejdes med som overskuelige tommelfingerregler. Ud over at være et væsentligt element i den daglige undervisning kan materialet anvendes til faglig fordybelse, understøttende undervisning, differentiering, vikarsituationer samt repetition på sjove måder. A4, 64 sider Varenr: 4424

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Break 8th round

  Baggrunden for hæftets indhold er Undervisningsministeriets Fælles Mål for engelskundervisning i 8. klasse, og det er et varieret, inspirerende og prøverelevant materiale. Indholdet er bl.a. små underholdende tekster med tilhørende faglige opgaver. Derudover er der grammatik og tegnsætning, ordbogsopslag, et Australien-tema samt inddragelse af musik. Der er opgaver til fremme af almen viden og sproglig opmærksomhed, og inddragelse af internettet anvendes løbende. Tegningerne i hæftet er humoristiske, sympatiske og inspirerende, og et gennemgående princip er, at faglige termer præsenteres og arbejdes med som overskuelige tommelfingerregler. Ud over at være et væsentligt element i den daglige undervisning kan materialet anvendes til faglig fordybelse, understøttende undervisning, differentiering, vikarsituationer samt repetition på sjove måder. A4, 64 sider Varenr: 4425

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Break 9th round

  Hæftet bygger på intentionerne i Undervisningsministeriets Fælles Mål for engelskundervisning i 9. klasse, og det er et varieret, inspirerende og prøverelevant materiale. Indholdet er især forskellige former for skriftlige prøveorienterede opgaver, og der ud over er der oplæg til mundtlige aktiviteter. Der fokuseres på tekster med tilhørende faglige opgaver, grammatik, ordbogsarbejde, konkurrencer, diktater, stileoplæg, forvekslingsord, et tema om Sydafrika samt opgaver til fremme af almen viden og sproglig opmærksomhed. Musik og brug af internet inddrages, hvor det er relevant. Tegningerne i hæftet er humoristiske, sympatiske og inspirerende, og et gennemgående princip er, at faglige termer præsenteres og arbejdes med som overskuelige tommelfingerregler. Ud over at være et væsentligt element i den daglige undervisning kan materialet anvendes til faglig fordybelse, understøttende undervisning, differentiering, vikarsituationer samt repetition på sjove måder. A4, 64 sider Break 9th round er lige nu udsolgt, men vi regner med at få den på lager igen snart. Varenr: 4426

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb