Min allerførste danskbog

Min danskbog

Min danskbog-serien dækker hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse. Hæfterne indeholder primært grammatiske opgaver, men har også har fokus på retstavning, sproglig stimulering og almendannelse. Revideringen af hele serien er i fuld gang. Hæfterne til indskolingen, mellemtrinnet og 7. klasse er kommet i fagligt opdaterede udgaver med farver og QR-koder. Nærmere beskrivelse af indholdet af hæfterne findes ved de enkelte titler.
 • Smugkig
  Gå til
  Min allerførste danskbog

  Min allerførste danskbog

  I hæftet gennemgås alle bogstaverne med navn, lyd, form og håndfonem. Eleverne motiveres gennem leg og læring til sproglig og skriftlig opmærksomhed ved at veksle mellem talesprogets funktioner, fortællestruktur, rim, lydering samt bogstavsind­læring. Eleverne skriver små tekster samt bliver bevidste om læse- og skriveretning og ­tilegner sig derigennem enkle læsestrategier. På udvalgte sider er QR-koder med faglig viden, som fx kan bruges til tema om skovens dyr eller bondegården. Andre QR-koder linker til videoer, som viser skriveregningen for bogstaverne. Der er en ordbilledliste, der kan være en hjælp undervejs.Fagområderne i Min allerførste danskbog dækker kompetencemålene for dansk i 0. klasse. A4, 76 sider, i farver. Med QR-koder. Varenummer 1121 ISBN: 978-87-93792-56-2 // 9788793792562

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  Min første danskbog

  Min første danskbog

  I dette hæfte repeteres de enkelte bogstavers lyde og skriveretning. Bogstavernes rækkefølge er valgt ud fra anvendelighed, så de gennemgåede bogstaver nemt kan indgå i ord, eleverne selv kan læse og skrive. Der er opgaver, hvor eleverne trænes i at lytte efter de enkelte bogstavers placering i ord og små krydsord, der knytter sig til de enkelte bogstaver. Der er også temasider om dyr, mig selv og sanser. Materialet er bygget op omkring genkendelige opgavetyper og lever op til Undervisningsministeriets færdigheds- og vidensmål for skriftlighed for 2. klasse. Hæftet træner: • Håndskrift og skriveretning • Elevens fonologiske opmærksomhed • Læsning og skrivning af småord • Læsning og skrivning af de mest almindelige ord på dansk • Skrivning af små sætninger På forsidens inderside er trykt en billedordbog og bagest findes en liste med de mest almindelige ord. A4 , 64 sider, i farver Varenummer 1122 ISBN: 978-87-93792-31-9 // 9788793792319

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  Bogstavhistorier til Min første danskbog

  Bogstavhistorier til Min første danskbog

  "Bogstavhistorier til Min første danskbog” består af små sjove bogstav­historier med enkle tilhørende opgaver. Eleverne møder bogstaverne i samme rœkkefølge som i Min første danskbog. De to bøger kan dog også bruges uafhœngigt af hinanden. Eleverne opfordres til at lœse de enkelte historier flere gange. Idet eleverne hurtigt kan lære historierne uden ad, er det en fordel, hvis de peger på de ord, de lœser. Eleverne kan også gå på ordjagt i historierne, lœse historierne bagfra, ”trœkke” en bogstavhistorie eller bruge dem til andre lœselege. A5, 32 sider, i farver varenr: 1120 ISBN: 978-87-91145-66-7 // 9788791145667

  Læs mere
  Kr. 18,-
  22,50,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  Min anden danskbog

  Min anden danskbog

  Eleverne får kendskab til alfabetisering, stavelsesdeling, navneord, egennavne, synonymer og antonymer. Eleverne bliver præsenteret for udsagnsord og mindre tekstopgaver. Der er opgaver med de mest almindelige ord (der er ordliste bagest i hæftet). Desuden er der afkodningsopgaver, der fokuserer på sproglig opmærksomhed. Midt i hæftet er der et spil, hvor eleverne kan øve navneord og udsagnsord. Materialet er bygget op omkring genkendelige opgavetyper og lever op til undervisnings-ministeriets færdigheds- og vidensmål for skriftlighed for 2. klasse. Hæftet træner: • Læsning og skrivning af småord • Læsning og skrivning af de mest almindelige ord på dansk • Læsning af små tekster • Fremstilling af små tekster ud fra billedoplæg • Elevens ordforråd ud fra udvalgte emner • Ordklasserne navneord og udsagnsord Bagest i hæftet er trykt en liste med de mest almindelige ord. A4, 64 sider, i farver Varenr: 1123 ISBN: 978-87-91145-28-5 // 9788791145285

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  Min tredje danskbog

  Min tredje danskbog

  Hæftet har fokus på de 3 ordklasser navneord, udsagnsord og tillægsord. Eleverne træner desuden stedord, egennavne, talord, alfabetisering og synonymer/antonymer. I hæftet er der oplæg til skriveopgaver, temasider, faktasider og forskellige krydsogtværs-opgaver. Der er en oversigt over de anvendte ordklasser bagerst i hæftet. Materialet er bygget op omkring genkendelige opgavetyper og lever op til Undervisningsministeriets færdigheds- og vidensmål for skriftlighed for årgangen. Hæftet træner: • Læsning af små fagtekster • Læsning på og mellem linjerne (inferens) • Fremstilling af egne tekster • Ordforråd ud fra udvalgte emner • De tre store ordklasser samt stedord, egennavne og talord Hæftet er gennemillustreret med søde og sjove farvelagte tegninger. A4, 64 sider, i farver Varenr: 1124 ISBN: 978-87-93792-35-7 // 9788793792357

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  Min fjerde danskbog

  Min fjerde danskbog

  Giv klassen et ekstra skud grammatik og sprog på en indbydende og overskuelig måde. I den reviderede udgave af Min fjerde danskbog er det faglige og didaktiske er blevet opstrammet, og den grafiske opsætning er blevet opdateret, så hæftet virker endnu mere motiverende for årgangen. I hæftet stifter dine elever bekendtskab med: • Ordklasser (navneord, udsagnsord, tillægsord, stedord, egennavne) • Bøjninger (bl.a. kort og lang tillægsform) • Introduktion af udsagnsled, grundled og enkel kommasætning • Sammensatte ord, nutids-r, stumme bogstaver, ligge/lægge • Sprogstimulerende opgaver Desuden er der opgaver med forstavelses- og endelsesmorfemer og inferens. På nogle sider er der QR-koder, der linker til en video, hvor sidens emne forklares. I hæftet anvendes både de danske og latinske grammatiske betegnelser. Hæftet har et frisk layout, levende tegninger, høj faglighed og en gennemtænkt progression. A4, 68 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 1125 ISBN: 978-87-93792-54-8 / 9788793792548

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  Min femte danskbog

  Min femte danskbog

  Giv klassen et ekstra skud grammatik og sprog på en indbydende og overskuelig måde. Min femte danskbog er netop udkommet i en ny, gennemredigeret udgave, hvor det faglige og didaktiske er blevet opstrammet, og hvor den grafiske opsætning er blevet opdateret, så hæftet virker endnu mere indbydende for årgangen. I hæftet stifter dine elever bl.a. bekendtskab med: • Komma-tema (startkomma, også kaldet grammatisk komma) med bl.a. sammensat udsagnsled, henførende stedord, indskudte sætninger, opremsningskomma samt komma ved tiltale, udråb og spørgende tilføjelser. • Bindeord og talord • Genstandsled og forholdsordsled • Forvekslingsord (og/at, for/får, ligge/lægge, synes/syntes, yndling/yngling) • Direkte tale • Repetition af ordklasserne navneord, udsagnsord, tillægsord, stedord og egennavne • Sprogstimulerende opgaver, der træner ordforråd, stavning og korrekt sprog På nogle sider er der QR-koder, der linker til en video, hvor sidens emne forklares. I hæftet anvendes både de danske og latinske grammatiske betegnelser. Hæftet har et frisk layout, levende tegninger, høj faglighed og en gennemtænkt progression. A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 1126 ISBN: 978-87-93792-73-9 // 9788793792739

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  Min sjette danskbog

  Min sjette danskbog

  Giv klassen et ekstra skud grammatik på en indbydende og overskuelig måde. Min sjette danskbog er kommet i en ny, gennemredigeret udgave, der får den til at fremstå som de andre hæfter i Min danskbog-serien til mellemtrinnet. I hæftet stifter dine elever bl.a. bekendtskab med: • Nyt tema om sætningsled (hensynsled, forholdsordsled, genstandsled og omsagnsled til grundled) • Repetition af kommaregler (startkomma, også kaldet grammatisk komma) + lidt nyt • Ordklasser (repetition og øvelser) • Dialekter • Fremmedord • Ejefald • Sprogstimulerende opgaver, der træner ordforråd, stavning og korrekt sprog På nogle sider er der QR-koder, der linker til en video, hvor sidens emne forklares. I hæftet anvendes både de danske og latinske grammatiske betegnelser. Hæftet har et frisk layout, levende tegninger, høj faglighed og en gennemtænkt progression. A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 1127 ISBN: 978-87-93792-83-8 // 9788793792838

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  Min syvende danskbog

  Min syvende danskbog

  Grammatik til udskolingen! Med Min syvende danskbog får dine elever overblik over de vigtigste grammatiske begreber. I hæftet kommer dine elever til at arbejde med: ● Alle 11 ordklasser ● Kommaregler (startkomma – også kaldet grammatisk komma) ● Sætningsled (herunder omsagnsled til genstandsled) ● Typiske fejl og faldgruber ● Sprogstimulerende opgaver, der træner ordforråd, stavning og korrekt sprogbrug. Hæftet har en høj faglighed og en konsistent progression. Pædagogikken er velafprøvet med en lun tilgang til stoffet. Den grafiske opsætning og illustrationerne er målrettet klassetrinnet, så hæftet virker indbydende og motiverende. På udvalgte sider er der QR-koder, som linker til ekstra indhold, fx en video om sidens emne. Giv klassen et skud grammatik med Min syvende danskbog! A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder. Varenummer: 1128 ISBN: 978-87-94208-08-6 // 9788794208086

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  Min ottende danskbog – NYHED!

  Min ottende danskbog - NYHED!

  Min ottende danskbog indeholder seks kapitler med hvert deres tema. Alle kapitler er bygget op omkring to-tre læsetekster, som danner udgangspunkt for de efterfølgende opgaver. Teksterne tager udgangspunkt i elevernes verden, har et kulturelt fokus og et alment dannende aspekt og handler om emner som unges rettigheder, forældrefrigørelse, trivsel, skolegang, klimaaftryk og hvad vi selv kan gøre, samt takt og tone før og nu. Alle læsetekster er forsynet med en QR-kode, der linker til oplæsning af teksten, som eleverne kan støtte sig til, mens de læser. Tekster og temaer er nøje udvalgt og kan være oplagte at bruge som opgivelser til afgangseksamen. Opgaverne træner sprog, sproglig opmærksomhed og ordforråd, læseforståelse, tekstforståelse og skriverefleksioner, og der introduceres blandt andet til opgavetyper, eleverne møder til afgangseksamen i skriftlig dansk læsning og retskrivning. Til hvert kapitel hører funktionelle grammatikøvelser, der med udgangspunkt i læseteksterne træner både ordklasser og sætningsled. Mellem kapitlerne er opslag uden for tema under betegnelsen På kryds og tværs. Her er krydsord, find fejl-øvelser og andre opgaver med sproglige emner, ligesom der trænes kommatering med fokus på forståelse af helsætninger og ledsætninger. A4, 64 sider. Varenr: 1129 ISBN: 978-87-94208-20-8 // 9788794208208

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
 • Smugkig
  Gå til
  Min niende danskbog

  Min niende danskbog

  Skriftlig dansk for 9. klasse. Hæftet er delt op i tre dele. Første del indeholder en del grammatik med opgaver om f.eks. ordklasser, sætningsled, kommatering m.m. Anden del beskæftiger sig bl.a. med dansk/norsk/svensk, genrerne folkeeventyr, folkeviser og salmer. I tredje og sidste del findes en del træningsopgaver i stil med de opgaver, der indgår i afslutningsprøvernes retskrivnings- og læsedel. I hæftet findes opgaver til H.C. Andersens eventyr De vilde svaner. Historien kan hentes gratis under "Download". A4, 64 sider. Varenr: 1119 ISBN: 978-87-93792-16-6 // 9788793792166

  Læs mere
  Kr. 27,-
  33,75,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv