Min danskbog

Min danskbog-serien dækker hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse. Hæfterne indholder primært grammatiske opgaver, men har også har fokus på retstavning, sproglig stimulering og almendannelse. Revideringen af hele serien er i fuld gang. Hæfterne til indskolingen samt Min fjerde danskbog og Min femte danskbog er kommet i opdaterede udgaver i farver. Nærmere beskrivelse af indholdet af hæfterne findes ved de enkelte titler.
 • Smugkig
  Gå til

  Min allerførste danskbog

  I hæftet gennemgås alle bogstaverne med navn, lyd, form og håndfonem.
  
  Eleverne motiveres gennem leg og læring til sproglig og skriftlig opmærksomhed ved at veksle mellem talesprogets funktioner, fortællestruktur, rim, 
  
  lydering samt bogstavsind­læring. Eleverne skriver små tekster samt bliver bevidste om læse- og skriveretning og ­tilegner sig derigennem enkle læsestrategier.
  
  
  På udvalgte sider er QR-koder med faglig viden, som fx kan bruges til tema om skovens dyr eller bondegården. Andre 
  
  QR-koder linker til videoer, som viser skriveregningen for bogstaverne.
  
  
  Der er en ordbilledliste, der kan være en hjælp undervejs.
  
  Fagområderne i Min allerførste danskbog dækker kompetencemålene for dansk i 0. klasse.
  
  
  A4, 76 sider, i farver. Med QR-koder.
  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Min første danskbog

  I dette hæfte repeteres de enkelte bogstavers lyde og skriveretning. Bogstavernes rækkefølge er valgt ud fra anvendelighed, så de gennemgåede bogstaver nemt kan indgå i ord, eleverne selv kan læse og skrive. Der er opgaver, hvor eleverne trænes i at lytte efter de enkelte bogstavers placering i ord og små krydsord, der knytter sig til de enkelte bogstaver. Der er også temasider om dyr, mig selv og sanser. Materialet er bygget op omkring genkendelige opgavetyper og lever op til Undervisningsministeriets færdigheds- og vidensmål for skriftlighed for 2. klasse. Hæftet træner: • Håndskrift og skriveretning • Elevens fonologiske opmærksomhed • Læsning og skrivning af småord • Læsning og skrivning af de mest almindelige ord på dansk • Skrivning af små sætninger På forsidens inderside er trykt en billedordbog og bagest findes en liste med de mest almindelige ord. A4 , 64 sider, i farver

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Bogstavhistorier til Min første danskbog

  "Bogstavhistorier til Min første danskbog” består af små sjove bogstav­historier med enkle tilhørende opgaver. Eleverne møder bogstaverne i samme rœkkefølge som i Min første danskbog. De to bøger kan dog også bruges uafhœngigt af hinanden. Eleverne opfordres til at lœse de enkelte historier flere gange. Idet eleverne hurtigt kan lære historierne uden ad, er det en fordel, hvis de peger på de ord, de lœser. Eleverne kan også gå på ordjagt i historierne, lœse historierne bagfra, ”trœkke” en bogstavhistorie eller bruge dem til andre lœselege. A5, 32 sider, i farver

  Læs mere
  Kr. 18,-
  22,50,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Min anden danskbog

  Eleverne får kendskab til alfabetisering, stavelsesdeling, navneord, egennavne, synonymer og antonymer. Eleverne bliver præsenteret for udsagnsord og mindre tekstopgaver. Der er opgaver med de mest almindelige ord (der er ordliste bagest i hæftet). Desuden er der afkodningsopgaver, der fokuserer på sproglig opmærksomhed. Midt i hæftet er der et spil, hvor eleverne kan øve navneord og udsagnsord. Materialet er bygget op omkring genkendelige opgavetyper og lever op til undervisnings-ministeriets færdigheds- og vidensmål for skriftlighed for 2. klasse. Hæftet træner: • Læsning og skrivning af småord • Læsning og skrivning af de mest almindelige ord på dansk • Læsning af små tekster • Fremstilling af små tekster ud fra billedoplæg • Elevens ordforråd ud fra udvalgte emner • Ordklasserne navneord og udsagnsord Bagest i hæftet er trykt en liste med de mest almindelige ord. A4, 64 sider, i farver

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Min tredje danskbog

  Hæftet har fokus på de 3 ordklasser navneord, udsagnsord og tillægsord. Eleverne træner desuden stedord, egennavne, talord, alfabetisering og synonymer/antonymer. I hæftet er der oplæg til skriveopgaver, temasider, faktasider og forskellige krydsogtværs-opgaver. Der er en oversigt over de anvendte ordklasser bagerst i hæftet. Materialet er bygget op omkring genkendelige opgavetyper og lever op til Undervisningsministeriets færdigheds- og vidensmål for skriftlighed for årgangen. Hæftet træner: • Læsning af små fagtekster • Læsning på og mellem linjerne (inferens) • Fremstilling af egne tekster • Ordforråd ud fra udvalgte emner • De tre store ordklasser samt stedord, egennavne og talord Hæftet er gennemillustreret med søde og sjove farvelagte tegninger. A4, 64 sider, i farver

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Min fjerde danskbog - NY

  Giv klassen et ekstra skud grammatik og sprog på en indbydende og overskuelig måde. I den nyreviderede udgave af Min fjerde danskbog er det faglige og didaktiske er blevet opstrammet, og den grafiske opsætning er blevet opdateret, så hæftet virker endnu mere motiverende for årgangen. I hæftet stifter dine elever bekendtskab med: • Ordklasser (navneord, udsagnsord, tillægsord, stedord, egennavne) • Bøjninger (bl.a. kort og lang tillægsform) • Introduktion af udsagnsled, grundled og enkel kommasætning • Sammensatte ord, nutids-r, stumme bogstaver, ligge/lægge • Sprogstimulerende opgaver Desuden er der opgaver med forstavelses- og endelsesmorfemer og inferens. På nogle sider er der QR-koder, der linker til en video, hvor sidens emne forklares. I hæftet anvendes både de danske og latinske grammatiske betegnelser. Hæftet har et frisk layout, levende tegninger, høj faglighed og en gennemtænkt progression. A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder.

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Min femte danskbog - NY

  Giv klassen et ekstra skud grammatik og sprog på en indbydende og overskuelig måde. Min femte danskbog er netop udkommet i en ny, gennemredigeret udgave, hvor det faglige og didaktiske er blevet opstrammet, og hvor den grafiske opsætning er blevet opdateret, så hæftet virker endnu mere indbydende for årgangen. I hæftet stifter dine elever bl.a. bekendtskab med: • Komma-tema (startkomma, også kaldet grammatisk komma) med bl.a. sammensat udsagnsled, henførende stedord, indskudte sætninger, opremsningskomma samt komma ved tiltale, udråb og spørgende tilføjelser. • Bindeord og talord • Genstandsled og forholdsordsled • Forvekslingsord (og/at, for/får, ligge/lægge, synes/syntes, yndling/yngling) • Direkte tale • Repetition af ordklasserne navneord, udsagnsord, tillægsord, stedord og egennavne • Sprogstimulerende opgaver, der træner ordforråd, stavning og korrekt sprog På nogle sider er der QR-koder, der linker til en video, hvor sidens emne forklares. I hæftet anvendes både de danske og latinske grammatiske betegnelser. Hæftet har et frisk layout, levende tegninger, høj faglighed og en gennemtænkt progression. A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder.

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Min femte danskbog - UDGÅR

  Udgået  Skriftlig dansk for 5. klasse. Øver navneord ubestemt/bestemt, egennavne, tillægsord, stærke verber, stedord (personlige og som grundled), forholdsord, udsagnsled – grundled – genstandsled – komma, fristile, grammatikoversigt, samt emner, som kan danne grundlag for samtale.

  Læs mere
  Kr. 20,-
  25,- inkl. moms

  Køb

 • Gå til

  Min sjette danskbog - NY - Forudbestilling !

  Se vilkår for forudbestilling nederst i denne tekst. Giv klassen et ekstra skud grammatik på en indbydende og overskuelig måde. Min sjette danskbog er på vej i en ny, gennemredigeret udgave, der får den til at fremstå som de andre hæfter i Min danskbog-serien til mellemtrinnet. I hæftet stifter dine elever bl.a. bekendtskab med: • Nyt tema om sætningsled( hensynsled, forholdsordsled, genstandsled og omsagnsled til grundled) • Repetition af kommaregler (startkomma, også kaldet grammatisk komma) + lidt nyt • Ordklasser (repetition og øvelser) • Dialekter • Fremmedord • Ejefald • Sprogstimulerende opgaver, der træner ordforråd, stavning og korrekt sprog På nogle sider er der QR-koder, der linker til en video, hvor sidens emne forklares. I hæftet anvendes både de danske og latinske grammatiske betegnelser. Hæftet har et frisk layout, levende tegninger, høj faglighed og en gennemtænkt progression. A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder.   OBS: LEVERES FEBRUAR 2021 - FAKTURA SENDES 2020 Ved forudbestilling af dette hæfte før nytår 2020 vil den samlede ordre blive sendt så snart Min sjette danskbog kommer på lager - Forventet primo februar 2021. Fakturaen vil i så fald blive sendt i igangværende år - 2020. Så frem du bestiller andet materiale i samme bestilling vil dette IKKE blive sendt separat.

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Min sjette danskbog - Udgår!

  Skriftlig dansk for 6. klasse. Repeterer de grammatiske begreber fra Min femte danskbog. Nye områder er ejefald, omsagnsled til grundled, henførende stedord, hensynsled, direkte/indirekte tale, indskudte sætninger, kendeord, udråbsord og bindeord. Der er oplæg til månedsopgaver og andre frie opgaver. A4, 64 sider

  Læs mere
  Kr. 27,-
  33,75,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Min syvende danskbog

  Skriftlig dansk for 7. klasse. De tidligere lærte grammatiske begreber søges fastholdt i nogle lidt større øvelser. Hæftet indeholder desuden en del nye begreber som bydemåde, forvekslingsord (ad/af – og/at – nogen/nogle), enkelt/dobbeltkonsonant, enslydende ord, indskudte sætninger og forkortelser. Der er også forslag til stileemner og andre større opgaver og emner. A4, 64 sider

  Læs mere
  Kr. 27,-
  33,75,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Min ottende danskbog

  Skriftlig dansk for 8. klasse. Her bliver de grammatiske øvelser strammet gevaldigt op, og der er mange øvelser. Ellers er det nye, at der er gjort lidt ud af svensk og norsk. Af andre nye emner, som bliver behandlet, er sagprosa, avisartikler og filmanmeldelse. Mod slutningen af hæftet kom­mer nogle opgaver, der sigter mod prøverne i 9. klasse, f.eks. orddeling, gammel og ny stavemåde m.m. Nogle af siderne kan eleverne arbejde med uden nogen form for instruktion. A4, 64 sider

  Læs mere
  Kr. 27,-
  33,75,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Min niende danskbog

  Skriftlig dansk for 9. klasse. Hæftet er delt op i tre dele. Første del indeholder en del grammatik med opgaver om f.eks. ordklasser, sætningsled, kommatering m.m. Anden del beskæftiger sig bl.a. med dansk/norsk/svensk, genrerne folkeeventyr, folkeviser og salmer. I tredje og sidste del findes en del træningsopgaver i stil med de opgaver, der indgår i afslutningsprøvernes retskrivnings- og læsedel. A4 64 sider Et eksemplar af H.C. ­Andersens: De vilde svaner medfølger gratis hvert hæfte. Opgaver til eventyret ­findes i hæftet.

  Læs mere
  Kr. 27,-
  33,75,- inkl. moms

  Køb