REMA 0A

REMA

REMA-serien er en gennemtestet og læringseffektiv serie opgavehæfter der dækker 0.-9. klasse.
REMA-serien er én af Danmarks gennem tiderne mest sælgende serie af hæfter
til indøvning og træning af den primære del af pensum på alle klassetrin.
Progressionen er nøje gennemtænkt og udviklet løbende gennem årene.
REMA har netop gennemgået en større opdatering. Som noget nyt indeholder
materialet bl.a. QR-koder til videoklip, hvor der gives
let forståelige forklaringer på en række udvalgte udfordringer.
På mellemtrin og udskoling er der endvidere vejledning til, hvorledes eleverne kan arbejde med GeoGebra.
 • Smugkig
  Gå til
  REMA 0A

  REMA 0A

  Matematik 0. klasse. I REMA 0a arbejder eleverne med at skrive tal og øve genkendelsen af tal 0-20 samt arbejder med rækkefølgen af tal fra 0-9. Eleven arbejder med geometriske figurer og mønstre samt begreber som størst, mindst, lige mange flere og færre end. Herudover anvender eleverne også enkle diagrammer til at sortere et antal. REMA 0 består af to træningshæfter, REMA 0a og REMA 0b, som supplerer den daglige matematikundervisning. I hæfterne er der fokus på at behandle det fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål. REMA 0a og 0b er blevet opdateret, og der er udkommet nye udgaver i 2017 med tilhørende QR-koder til videoer, som forklarer udvalgte opgaver i hæfterne. A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 1024 ISBN: 978-87-91145-04-9 // 9788791145049

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  REMA 0B

  REMA 0B

  Matematik 0. klasse. I REMA 0b øver eleverne sig i at skrive tallene 0-30 samt arbejder med genkendelsen og rækkefølgen af tallene i samme område. Eleven bestemmer antallet og finder det tilhørende talsymbol i talområdet 0-30 samt finder tallet på en tallinje. Eleven arbejder desuden med enkle additionsopgaver. Herudover arbejder eleven med begreber og placering af ting samt anvender enkle diagrammer til at sortere et antal. REMA 0 består af to træningshæfter, REMA 0a og REMA 0b, som supplerer den daglige matematikundervisning. I hæfterne er der fokus på at behandle det fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål. A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 1025 ISNB: 978-87-89223-25-4 // 9788789223254

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  REMA 1a

  REMA 1a

  Matematik 1. klasse. I REMA 1a arbejder eleven i talområdet 0-50 og bestemmer antal indenfor samme talområde. Herudover arbejder eleven med rækkefølgen af tal samt foretager enkle beregninger med plus og minus. Eleven opnår viden om lige og ulige tal samt større end og mindre end. Eleven farvelægger mønstre ved at gengive farver samt indsætter manglende figurer i mønstre. Eleven tegner også sine egne mønstre. Eleven tegner forskellige kantede figurer og angiver antallet af kanter, som en figur består af. Eleven bliver fortrolig med linealen og måler forskellige objekters længde i hele centimeter. Eleven arbejder med klokken og klokkeslæt i hele timer. Eleven anvender enkle tabeller og diagrammer til sortering af ting fra hverdagen. REMA 1 består af to træningshæfter, REMA 1a og REMA 1b, som supplerer den daglige matematikundervisning. I hæfterne er der fokus på at behandle de fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål. A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 1026 ISB: 978-87-93792-02-9 // 9788793792029

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  REMA 1b

  REMA 1b

  Matematik 1. klasse. I REMA 1b arbejder eleven med positionssystemet og opnår fortrolighed med at bestemme antal. Eleven sætter tal i rækkefølge samt foretager enkle beregninger med plus, hvor der er enkle overgange samt beregning med minus. Eleven bestemmer det dobbelte og halve af tal. Eleven fortsætter talmønstre samt undersøger hvilke forandringer, der sker i talmønstre. Eleven bestemmer hvilke figurer, som er symmetriske samt placerer symmetriakser. Eleven spejler enkle figurer i en eller flere spejlingsakser. Eleven måler sammensatte linjer i hele centimeter og måler rundt om figurer. Eleven arbejder med vægt og enhederne kilogram og gram samt bestemmer tid både analogt og digitalt. REMA 1 består af to træningshæfter, REMA 1a og REMA 1b, som supplerer den daglige matematikundervisning. I hæfterne er der fokus på at behandle de fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål. A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 1027 ISBN: 978-87-93792-03-6 // 9788793792036

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  REMA 2a

  REMA 2a

  Matematik 2. klasse. I REMA 2a arbejder eleven med positionssystemet og opnår yderligere fortrolighed med at bestemme antal samt med rækkefølgen af tal. Eleven foretager beregninger med plus og minus med overgange samt arbejder med gentagen addition som introduktion til gange og arbejder videre med gange op til 6-tabellen. Desuden afrunder eleven tal til nærmeste 10’er. Eleven fortsætter og spejler mønstre samt farvelægger mønstre og arbejder desuden med talmønstre og undersøger, hvilke forandringer, der sker i talmønstre. Eleven spejler figurer i en eller flere spejlingsakser vandret og lodret samt bliver mere fortrolig med linealen og måler forskellige objekters længde i centimeter og millimeter samt omregner fra millimeter til centimeter og omvendt. Eleven arbejder endvidere med måling i centimeter, meter og kilometer samt omregner måleenhederne. Eleven arbejder med klokken og bestemmer klokkeslæt i hele, halve og kvarte timer både analogt og digitalt. Derudover anvender eleven anvender tabeller og diagrammer til at beskrive undersøgelser fra hverdagen. REMA 2 består af to træningshæfter, REMA 2a og REMA 2b, som supplerer den daglige matematikundervisning. I hæfterne er der fokus på at behandle de fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål. A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 1028 ISBN: 978-87-91145-36-0 // 9788791145360

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  REMA 2b

  REMA 2b

  Matematik 2. klasse. I REMA 2b arbejder eleven med videre med plus og minus med overgange og bliver mere fortrolig med gange og arbejder med tabellerne op til 10. Eleven afrunder tal til nærmeste hundreder samt arbejder med begyndende division ved at opdele i bunker og dele ligeligt. Eleven arbejder med omkreds og areal ved at tælle kvadratcentimeter samt introduceres til parallelforskydning af figurer ved at flytte figurer både vandret og lodret. Desuden tegner eleven symmetriakser og figurer, som er symmetriske og eleven spejler figurer i en eller flere spejlingsakser eller spejler den samme figur flere gange. Eleven tegner enkle figurer, der gengiver træk fra omverdenen, samt bygger og tegner rumlige figurer. Herudover arbejder eleven mere med måling og omregning af enheder. Eleven bestemmer klokkeslæt i minutter både analogt og digitalt. Eleven arbejder med sandsynlighed ved udtryk som stor, lille, lige stor, eller umulig chance. REMA 2 består af to træningshæfter, REMA 2a og REMA 2b, som supplerer den daglige matematikundervisning. I hæfterne er der fokus på at behandle de fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål. A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 1029 ISBN: 978-87-91145-42-1 // 9788791145421

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  REMA 3a

  REMA 3a

  Matematik 3. klasse. I REMA 3a foretager eleven beregninger med plus og minus med overgange og arbejder videre med gange i den lille tabel samt med begyndende division. Eleven aflæser og skriver enkle decimaltal mellem 0 og 1 samt afrunder decimaltal til nærmeste hele tal. I REMA 3a bestemmer eleven enkle brøker og eleven arbejder med talmønstre og undersøger, hvilke forandringer, der sker i talmønstre. Indenfor geometri og måling sorterer eleven figurer efter geometriske egenskaber samt arbejder videre med omkreds og areal af enkle figurer. Desuden arbejder eleven med gitternet som introduktion til koordinatsystemet ved at afsætte og aflæse felter i gitternettet. I REMA 3a tegner eleven rumlige figurer på isometrisk papir. I forbindelse med statistik anvender eleven tabeller og diagrammer til at beskrive undersøgelser fra hverdagen. REMA 3 består af to træningshæfter, REMA 3a og REMA 3b, som supplerer den daglige matematikundervisning. I hæfterne er der fokus på at behandle de fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål. A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 1040 ISBN: 978-87-91145-71-1 // 9788791145711

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  REMA 3b

  REMA 3b

  Matematik 3. klasse. I REMA 3b arbejder eleven videre med alle regningsarterne og arbejder i denne forbindelse også med regnehierakiet. Desuden foretager eleven beregninger med plus og minus med decimaltal og arbejder fortsat med brøker. I REMA 3b introduceres eleven for begyndende symbolregning. Indenfor geometri og måling spejler eleven figurer i en eller flere spejlingsakser vandret og lodret samt parallelforskyder figurer både vandret og lodret. Eleven arbejder i REMA 3b videre med koordinatsystemet ved at afsætte og aflæse punkter samt finder sammenhænge mellem plane og enkle rumlige figurer. Desuden arbejder eleven med årets gang herunder dage, uger og måneder. I forbindelse med sandsynlighed arbejder eleven i REMA 3b med udtryk som størst, mindst eller lige stor chance, og eleven forholder sig til chancestørrelser ud fra eksperimenterer med terningen. REMA 3 består af to træningshæfter, REMA 3a og REMA 3b, som supplerer den daglige matematikundervisning. I hæfterne er der fokus på at behandle de fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål. A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 1041 ISBN: 978-87-91145-18-6 // 9788791145186

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  REMA 4

  REMA 4

  Matematik 4. klasse. I REMA 4 præsenteres eleven for store tal og forholder sig til dem. På Regn løs siderne arbejder eleven med matematik fra hverdagen. Her skal eleven vælge metode for at komme frem til resultatet. Eleven vil i opgaverne anvende alle regningsarterne, hvilke der også arbejdes med i den øvrige del af hæftet. Eleven arbejder med decimaltal som en del af positionssystemet samt regner med decimaltal. Indenfor brøkregning får eleven viden om tæller og nævner, bestemmer brøkdele og arbejder desuden med uægte brøker og blandede tal. I forbindelse med algebra møder eleven algebraiske udtryk og finder løsninger på enkle ligninger. Eleven arbejder med geometri i REMA 4 ved at måle vinkler og finde vinkelsum i trekanter og firkanter og får i den forbindelse viden om forskellige vinkeltyper. I koordinatsystemet afsætter og aflæser eleven punkter i første kvadrant. Eleven beregner omkreds og areal af enkle firkanter, sammensatte figurer og trekanter. GeoGebra er en del af arbejdet med geometri i REMA 4. I de enkelte geometriske emner er der videoer, hvor eleven får vejledning i, hvordan GeoGebra kan anvendes samt hvordan eleven kan arbejde videre i GeoGebra. I REMA 4 arbejder eleven endvidere med statistiske undersøgelser, forholder sig til data og tolker grafiske fremstillinger af data. Eleven får viden om grupperede observationer, hyppighedstabel samt diagrammer. REMA 4 er et træningshæfte, som supplerer den daglige matematikundervisning. I hæfterne er der fokus på at behandle de fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål. A4, 72 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 1042 ISBN: 978-87-91145-33-9 // 9788791145339

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  REMA 5

  REMA 5

  Matematik 5. klasse. I REMA 5 arbejder eleven med matematik fra hverdagen på Regn løs siderne, hvor eleven skal vælge metode for at finde frem til resultatet samt ofte forholde sig til resultatet. I arbejdet med brøker finder eleven fællesnævner, forlænger og forkorter brøker samt regner med brøker. Eleven omskriver fra brøk til decimaltal og omvendt, først på tallinjen og siden evt. med tallinjen som hjælp. I forbindelse med algebra møder eleven algebraiske udtryk og finder løsninger på enkle ligninger og uligheder. Eleven arbejder i geometri med cirklen. I koordinatsystemet afsætter og aflæser eleven punkter i hele koordinatsystemet. Eleven spejler og parallelforskyder geometriske figurer samt finder rumfang af både kasser og cylindere. Desuden tegner eleven trekanter og firkanter så præcist som muligt ud fra en arbejdstegning. I arbejdet med sandsynlighed laver eleven undersøgelser samt arbejder med statistiske sandsynligheder. Herudover introduceres eleven til kombinatorik. Eleven arbejder med statistiske undersøgelser, forholder sig til data og tolker grafiske fremstillinger af data. REMA 5 er et træningshæfte, som supplerer den daglige matematikundervisning. I hæfterne er der fokus på at behandle de fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål. A4, 72 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 1043 ISBN: 978-87-91145-96-4 // 9788791145964

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  REMA 6

  REMA 6

  Matematik 6. klasse. I REMA 6 arbejder eleven med brøker, decimaltal og procent samt med kvadratrod og potenstal. I arbejdet med algebra løser eleven ligninger og kan anvende variable til at beskrive enkle sammenhænge. Herudover indtegner eleven linjens ligning i et koordinatsystem. I statistik undersøger og beskriver eleven forskellige datasæt ud fra bl.a. hyppighed, frekvens, typetal og median. I arbejdet med sandsynlighed og i beskrivelse af den anvender eleven bla. frekvens. I geometri arbejder eleven med forskellige flytninger af figurer, med rumlige figurer samt med perspektivtegning. GeoGebra er fortsat en del af arbejdet med geometri i REMA. I de enkelte geometriske emner i REMA 6 er der videoer, hvor eleven får vejledning i, hvordan GeoGebra kan anvendes samt hvordan eleven kan arbejde videre i GeoGebra. REMA 6 er et træningshæfte, som supplerer den daglige matematikundervisning. I hæfterne er der fokus på at behandle de fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål. A4, 72 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 1044 ISBN: 978-87-93792-08-1 // 9788793792081

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  REMA 7

  REMA 7

  Matematik 7. klasse. I REMA 7 arbejder eleven med matematiske områder som ligninger, funktioner, målestoks­­forhold, statistik samt kombinatorik og sandsyn­lighedsregning. REMA 7 er et træningshæfte, som supplerer den daglige matematikundervisning. I REMA-hæfterne er der fokus på at behandle de fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål. A4, 76 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 1045 ISBN: 978-87-93792-49-4 7/ 9788793792494

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  REMA 8

  REMA 8

  Matematik 8. klasse. I REMA 8 arbejder eleven videre med mange matematiske områder og desuden har den undersøgende del af matematikken også fået plads i REMA 8. PRØV SELV er sider til REMA 8, hvor der trænes specifikt med henblik på folkeskolens prøve uden hjælpemidler. REGN LØS siderne træner færdigheder på en alsidig og kreativ måde. GeoGebra er fortsat en del af arbejdet med geometri. REMA 8 er et træningshæfte, som supplerer den daglige matematikundervisning. I hæfterne er der fokus på at behandle de fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål. A4, 76 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 1046 ISBN: 978-87-93792-55-5 // 9788793792555

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  REMA 9

  REMA 9

  Matematik 9. klasse. I REMA 9 træner eleverne specifikt med hen­blik på folkeskolens prøve uden hjælpemidler. Særskilte kapitler med ligninger, uligheder, potens, kvadrat- og kubikrødder, funktioner og hverdagsøkonomi. REMA 9 er et træningshæfte, som supplerer den daglige matematikundervisning. Hæftet kan desuden anvendes som forberedelse til matematikken på ungdomsuddannelserne. I REMA-hæfterne er der fokus på at behandle de fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål. A4, 76 sider, i farver. Med QR-koder. Varenr: 1047 ISBN: 978-87-93792-59-3 // 9788793792593

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  Basis Geometri

  Basis Geometri

  Basisgeometri for 6. - 7. klasse. Et lettilgængeligt materiale, der introducerer eleverne til geometriens verden. Bogen har fokus på måling, vinkler, trekanter, firkanter, cirkler og de redskaber, der er nødvendige for at mestre disse områder. Eleverne lærer bl.a. at bruge en lineal, tegne lige linjer, udføre vinkelmåling og bruge en passer til at konstruere cirkler. Emnerne præsenteres på en let måde uden meget svære opgaver eller komplicerede opgaveformuleringer, men derimod med vægt på praktiske øvelser og trin-for-trin instruktioner. Bogen opbygger en solid, grundlæggende forståelse af geometri og udvikler de færdigheder, eleverne har brug for, når de skal tackle mere komplekse geometriske opgaver i fremtiden. Bogen er dermed et oplagt valg, når eleverne skal introduceres til geometriens verden. A4, 48 sider Varenr: 1050 ISBN: 978-87-94208-16-1 // 9788794208161

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv

 • Smugkig
  Gå til
  Geometri for 8.-9. klasse

  Geometri for 8.-9. klasse

  Kan anvendes i 8. eller 9. klasse. Det anbefales, at eleverne tidligere har arbejdet med geometribegreber. I bogen arbejdes der med vinkler, forskellige trekanter, den omskrevne og den indskrevne cirkel, medianen, firkanter, spejling, punktspejling, spejling i akser, parallelforskydning, symetriakser, center – og periferivinkler m.m. Mange opgaver skal løses i kladdehæfte. OBS: Hæftet har fået ny forside. Egentlig var hæftet udgået af produktion, men efter opfordringer fra flere lærere, som har kontaktet forlaget, har vi lavet et genoptryk. A4, 48 sider Varenr: 1051 ISBN: 978-87-93792-98-2 // 9788793792982

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms
  Adgang til facitliste i 1 år

  Kr. 25,-Tilføj til kurv