Dansk

Inden for danskfaget tilbyder vi en lang række materialer. Da vores materialer er særdeles velegnede til differentieret undervisning, anbefaler vi, at du kigger de forskellige produkter igennem, inden du bestiller.

Vores danskmaterialer omfatter:

 • Arbejdsbogen (0. klasse) med begreber fra børnenes hverdag
 • Løbedansk (0./1. klasse) som er et komplet undervisningskoncept
 • Min danskbog, som består af 10 hæfter (0.-9. klasse) der dækker de primære læringsområder
 • Skrivebog (1.-3. klasse) hvor der øves skrift
 • X-tra dansk (1.-3. klasse) supplement til ”Min danskbog” for de elever som er hurtige
 • Min dansktræning (1.-4. klasse) supplement til ”Min danskbog” for de lever som vil profitere på en ekstra gennemgang af stoffet
 • Vild med Danmark (2.-5. klasse og tosprogsundervisning) her kombineres den basale og grundlæggende danskundervisning med spændende temaer
 • Bogstavserien, som består af 8 hæfter (1.-4. klasse) hvor der øves grundlæggende færdigheder
 • Ordtræning (0-5. klasse/spec) med masser af opgaver til træning af enkeltord og ordbilleder
 • Dus med dansk (1.-5. klasse) supplerende materiale med fokus på grammatik

Endvidere har vi:

 • ABC-kort – til træning af bogstaverne
 • Alfabet-plakat
 • ABC-kort i A4 til at hænge op i klasselokalet.
Læs mere
 • Træn dansk

  Serien dækker et bredt udvalg af faglige områder inden for sprogforståelse, afkodning og tekstforståelse. Eleverne tilegner sig bl.a. viden om sprogets opbygning i lyde, stavelser, orddele, ord og sætninger samt om sprogets semantiske indhold - og mange andre områder.
  Se serien her
 • Min danskbog

  Min danskbog-serien dækker hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse. Hæfterne indholder primært grammatiske opgaver, men har også har fokus på retstavning, sproglig stimulering og almendannelse. Revideringen af hele serien er i fuld gang. Hæfterne til indskolingen samt Min fjerde danskbog og Min femte danskbog er kommet i opdaterede udgaver i farver. Nærmere beskrivelse af indholdet af hæfterne findes ved de enkelte titler.
  Se serien her
 • Skrivebog

  Øvehæfter til effektiv indøvning af trykte bogstaver i lodret skrift. En traditionel og effektiv tilgang til at øve skrivning af bogstaverne. De to gamle skrivebøger 1 og 2 er erstattet af den nye Skrivebog 1, som træner lodrette trykbogstaver. Det gamle skrivehæfte 3, som træner sammenhængende skrift, er stadig populært, og vi sælger fortsat nye oplag, indtil serien bliver opdateret.
  Se serien her
 • Ordtræning

  Ti populære hæfter til træning af elever som har behov for at øve lidt ekstra. Velegnet til tosprogsundervisning. Hæfterne anvendes i stor stil til at understøtte de elever, som har brug for at træne lidt ekstra med færdighederne. Vi anbefaler, at man kigger hæfterne igennem for at finde det korrekte niveau til den enkelte elev. I 2019 kom serien i en opdateret udgave i farver.
  Se serien her
 • Min Dansktræning

  Fire hæfter som styrker og underbygger læringen på 1.-4. klassetrin. Udgangspunktet for serien er, at der arbejdes med niveausvarende ordtræning og grammatiske udfordringer for de elever, som har gavn af en ekstra gennemgang. Opgaverne er indbydende og overskuelige, og eleven kan arbejde med det selv. Der er en logisk og rolig progression fra hæfte til hæfte. Serien kan med fordel anvendes som supplerende materiale til alle undervisningssystemer, men fungerer også udmærket isoleret.  
  Se serien her
 • X-tra dansk

  Udgangspunktet for X-tra dansk-serien er, at der arbejdes med niveausvarende ordtræning og grammatiske udfordringer for de hurtige og dygtigste elever. De bliver udfordret på det allerede lærte, men møder også nye opgavetyper. Serien kan med fordel anvendes som supplerende materiale til alle undervisningssystemer. Anvender du vores produkter, vil du opleve serien som det perfekte supplement til serien ”Min danskbog”.
  Se serien her
 • Snydemusen

  Snydemusen lærer eleverne de 120 vigtigste danske ord på en ny måde! Ordene er delt op efter sværhedsgrad og antal snydelyde. Snydemusen viser eleven hvor svært ordet er. Først de nemmeste og til sidst de sværeste! Og der er QR-koder til hver snydelyd så eleverne kan benytte deres tablet eller telefon til at høre ordene.
  Se serien her
 • Vild med Danmark

  ”Tværfaglig” danskundervisning til indskolingen og 4.-5. klasse samt til dansk som andetsprog. Med udgangspunkt i læring af basal grammatik, skrive- og samtaleøvelser tager Vild med Danmark eleven på rundtur i landets institutioner, turistmål, historie, geografi, vaner og traditioner. Materialet henvender sig både til danskundervisningen i indskoling, mellemtrinet og tosprogsundervsining, hvor man også vil have kendskab til dansk kultur og geografi. Hæfterne er opdaterede i marts 2020.
  Se serien her
 • Dus med Dansk

  Supplerende øvelser til elever på 1. til 5.klassetrin. Udviklet til at eleverne kan arbejde selvstændigt. Serien har meget fokus på grammatikken, og er opbygget på en måde som inspirerer og motiverer eleven til hurtig og effektiv læring. Der er lagt vægt på, at hæfterne skal kunne bruges uden lærerinvolvering og således er perfekte til både den differentierede undervisningssituation som i de situationer, hvor eleverne skal arbejde selvstændigt.
  Se serien her
 • Løbedansk

  Sætter gang i indlæringen med masser af bevægelse. Til 0. og evt. 1. klasse. Serien Løbedansk blev introduceret i foråret 2016, og anvendes af en lang række skoler landet over. Serien består af 2 vokalbøger (øvehæfter), 2 konsonatbøger (øvehæfter) samt 2 læsebøger. Det hele bindes sammen af en gennemarbejdet og detaljeret 24-ugers plan, lækre materialer til klassegennemgang samt en lang række færdige læringsstilsmaterialer i 3 lærermapper.
  Se serien her
 • Arbejdsbogen

  To hæfter til de mindste (0. klasse), hvor der arbejdes med grundlæggende begreber. Med udgangspunkt i børnenes dagligdag giver Arbejdsbogen 1 og Arbejdsbogen 2 børnene en introduktion til læringen og en hel række grundprincipper til den indlæring som venter dem i indskolingen.
  Se serien her
 • Bogstavserien

  Otte hæfter der henvender sig til 1.-4. klassetrin. Masser af niveausvarende træning. Bogstavserien er, som en række af vores øvrige udgivelser, opbygget med selvstændigt arbejde for øje. Det betyder, at eleverne kan være forskellige steder i hæftet/hæfterne, og dermed giver grundlag for undervisningsdifferentiering.
  Se serien her
 • Snart i skole

  Snart i skole er et hæfte, som består af en danskdel og en matematikdel og kan anvendes af børn i alderen 4 – 6 år, både i børnehaven og i hjemmet. Mulighed for at hygge med mange sjove opgaver. Alt efter hvor hæftet anvendes, kan tilgangen til arbejdet med hæftet være forskellig.
  Se serien her
 • Alfabetkort

  Se serien her