Min allerførste danskbog

Dansk

Inden for danskfaget tilbyder vi en lang række materialer.

Da vores materialer er særdeles velegnede til differentieret undervisning, anbefaler vi, at du kigger de forskellige produkter igennem, inden du bestiller.

Vores danskmaterialer omfatter:

 • Arbejdsbogen (0. klasse) med begreber fra børnenes hverdag
 • Løbedansk (0./1. klasse) som er et komplet undervisningskoncept
 • Min danskbog, som består af 10 hæfter (0.-9. klasse) der dækker de primære læringsområder med fokus på grammatikken
 • Skrivebog (1.-3. klasse) hvor der øves håndskrift
 • X-tra dansk (1.-3. klasse) supplement til ”Min danskbog” for de elever som er hurtige
 • Min dansktræning (1.-4. klasse) supplement til ”Min danskbog” for de elever som vil profitere på en ekstra gennemgang af stoffet
 • Vild med Danmark (2.-5. klasse og tosprogsundervisning) her kombineres den basale danskundervisning med spændende temaer om dansk kultur
 • Bogstavserien, som består af 8 hæfter (1.-4. klasse) hvor der øves grundlæggende færdigheder
 • Ordtræning (0-5. klasse/spec) med masser af opgaver til træning af enkeltord og ordbilleder
 • Dus med dansk (1.-5. klasse) supplerende materiale med fokus på grammatik
 • Snydemusen (0. -1. klasse) lærer eleverne at læse de 120 mest anvendte ord, først de lydrette og så de ikke-lydrette.
 • Træn dansk (0.-1. klasse) der blandt andet træner sprogforståelse, afkodning og tekstforståelse.

Endvidere har vi:

 • ABC-spillekort til træning af bogstaverne
 • ABC-kort i A4 til at hænge op i klasselokalet
 • Bogmærker med plads til at skrive om bogen.
Læs mere
 • Min allerførste danskbog

  Min danskbog

  Min danskbog-serien dækker hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse. Hæfterne indeholder primært grammatiske opgaver, men har også har fokus på retstavning, sproglig stimulering og almendannelse. Revideringen af hele serien er i fuld gang. Hæfterne til indskolingen, mellemtrinnet og 7. klasse er kommet i fagligt opdaterede udgaver med farver og QR-koder. Nærmere beskrivelse af indholdet af hæfterne findes ved de enkelte titler.
  Se serien her
 • Min allerførste danskbog

  Skrivebog

  Øvehæfter til traditionel og effektiv indøvning af trykte bogstaver i lodret skrift. De to gamle skrivebøger 1 og 2 er erstattet af den nye Skrivebog 1, som træner lodrette trykbogstaver. I den nye Skrivebog 2 gælder det sammenhængende skrift. Begge skrivebøger har et kvadratisk format, som er motiverende og nemt at overskue for eleverne.
  Se serien her
 • Min allerførste danskbog

  Ordtræning

  Ti populære hæfter til træning af elever som har behov for at øve lidt ekstra. Hæfterne anvendes i stor stil til at understøtte de elever, som har brug for at træne lidt ekstra med færdighederne. Velegnet til tosprogsundervisning. Vi anbefaler, at man kigger hæfterne igennem for at finde det korrekte niveau til den enkelte elev.
  Se serien her
 • Min allerførste danskbog

  Min Dansktræning

  Fire hæfter som styrker og underbygger læringen på 1.-4. klassetrin. Udgangspunktet for serien er, at der arbejdes med niveausvarende ordtræning og grammatiske udfordringer for de elever, som har gavn af en ekstra gennemgang. Opgaverne er indbydende og overskuelige, og eleven kan arbejde med det selv. Der er en logisk og rolig progression fra hæfte til hæfte. Serien kan med fordel anvendes som supplerende materiale til alle undervisningssystemer, men fungerer også udmærket isoleret. Det er en god idé at sætte ind med en tidlig indsats over for de elever, der har brug for lidt ekstra hjælp. Min Dansktræning er en sådan hjælp, især inden for opmærksomhedspunkterne Afkodning og Korrektur.
  Se serien her
 • Min allerførste danskbog

  X-tra dansk

  Udgangspunktet for X-tra dansk-serien er, at der arbejdes med niveausvarende
  ordtræning og grammatiske udfordringer for de hurtige og dygtigste elever.
  De bliver udfordret på det allerede lærte, men møder også nye opgavetyper.
  Serien kan med fordel anvendes som supplerende materiale til alle undervisningssystemer.
  Anvender du vores produkter, vil du opleve serien som det perfekte supplement til serien ”Min danskbog”.
  Se serien her
 • Min allerførste danskbog

  Lydret læring

  Snydemusen lærer eleverne de 120 vigtigste danske ord på en ny måde! Ordene er delt op efter sværhedsgrad og antal snydelyde. Snydemusen viser eleven hvor svært ordet er.
  Der er QR-koder til hver snydelyd så eleverne kan benytte deres tablet eller telefon til at høre ordene.

  Hvis dine elever lige er gået i gang med at læse og skrive, kan du hjælpe dem på vej med hæftet Hvad skal vi med bogstaver?, som kun indeholder lydrette ord. En god begyndelse på at bruge bogstaverne i sproget!
  Se serien her
 • Min allerførste danskbog

  Vild med Danmark

  ”Tværfaglig” danskundervisning til indskolingen og 4.-5. klasse samt til dansk som andetsprog. Med udgangspunkt i læring af basal grammatik, skrive- og samtaleøvelser tager Vild med Danmark eleven på rundtur i landets institutioner, turistmål, historie, geografi, vaner og traditioner. Materialet henvender sig både til danskundervisningen i indskoling, mellemtrinnet og tosprogsundervisning, hvor man også vil have kendskab til dansk kultur og geografi.
  Se serien her
 • Min allerførste danskbog

  Snart i skole

  Snart i skole er et hæfte, som består af en danskdel og en matematikdel
  og kan anvendes af børn i alderen 4 – 6 år, både i børnehaven og i hjemmet.
  Mulighed for at hygge med mange sjove opgaver. Alt efter hvor hæftet anvendes,
  kan tilgangen til arbejdet med hæftet være forskellig.
  Se serien her
 • Min allerførste danskbog

  Alfabetkort, bogmærker mm

  Se serien her
 • Min allerførste danskbog

  Dus med Dansk

  Supplerende øvelser til elever på 1. til 5.klassetrin.
  Udviklet til at eleverne kan arbejde selvstændigt.
  Serien har meget fokus på grammatikken, og er opbygget på en måde som
  inspirerer og motiverer eleven til hurtig og effektiv læring. Der er lagt
  vægt på, at hæfterne skal kunne bruges uden lærerinvolvering og således er
  perfekte til både den differentierede undervisningssituation som i de
  situationer, hvor eleverne skal arbejde selvstændigt.
  Se serien her
 • Min allerførste danskbog

  Løbedansk

  Til 0. og evt. 1. klasse - sætter gang i indlæringen med masser af bevægelse!

  Serien Løbedansk blev introduceret i foråret 2016, og anvendes af en lang
  række skoler landet over. Serien består af 2 vokalbøger (øvehæfter),
  2 konsonatbøger (øvehæfter) samt 2 læsebøger. Det hele bindes sammen af en
  gennemarbejdet og detaljeret 24-ugers plan, lækre materialer til
  klassegennemgang samt en lang række færdige læringsstilsmaterialer i
  3 lærermapper.
  Se serien her
 • Min allerførste danskbog

  Træn dansk/Bogstavbilen/Træn tekster

  Disse bøger dækker et bredt udvalg af faglige områder inden for sprogforståelse, afkodning og tekstforståelse. Eleverne tilegner sig bl.a. viden om sprogets opbygning i lyde, stavelser, orddele, ord og sætninger samt om sprogets semantiske indhold. Bogstavbilen er et skrivehæfte, hvor bogstaverne præsenteres med udseende, skriveretning mm. Der arbejdes hovedsageligt med lydrette og lydnære ord. Træn Tekster er et hæfte, der fokuserer på genrer i et sprog, hvor 0. og 1. klasse kan følge med. Træn Dansk 0-2 er en sammenhængende serie med mange varierede opgaver, som fører eleven fra den første bogstavindlæring til at udtrykke sig i skrift og tale med opmærksomhed på sproget.
  Se serien her
 • Min allerførste danskbog

  Arbejdsbogen

  To hæfter til de mindste (0. klasse), hvor der arbejdes med grundlæggende begreber.

  Med udgangspunkt i børnenes dagligdag giver Arbejdsbogen 1 og
  Arbejdsbogen 2 børnene en introduktion til læringen og en hel række
  grundprincipper til den indlæring som venter dem i indskolingen.
  Se serien her
 • Min allerførste danskbog

  Bogstavserien

  Otte hæfter der henvender sig til 1.-4. klassetrin. Masser af niveausvarende træning. Bogstavserien er, som en række af vores øvrige udgivelser, opbygget med selvstændigt arbejde for øje. Det betyder, at eleverne kan være forskellige steder i hæftet/hæfterne, og giver dermed grundlag for undervisningsdifferentiering.
  Se serien her