Words for Minors

Words for Minors giver den perfekte start på engelskundervisningen allerede fra 1. klasse.
Brug hæftet til at ”lægge bunden” i begrebslæren ved hjælp af ordbilleder og
varierede opgavetyper tilpasset målgruppen.