Træn dansk

Serien dækker et bredt udvalg af faglige områder inden for sprogforståelse, afkodning og tekstforståelse. Eleverne tilegner sig bl.a. viden om sprogets opbygning i lyde, stavelser, orddele, ord og sætninger samt om sprogets semantiske indhold.
 • Gå til

  Bogstavbilen - Træn dansk 0

  Indholdet i Bogstavbilen - træn dansk 0 tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles Mål. Det enkelte bogstav introduceres mht. navn og udseende i stor og lille form, rigtig skrivevej, størrelse og placering på linjen. Vær opmærksom på, at børnene holder rigtigt på blyanten, og at de sidder ergonomisk korrekt på stolen. Eleverne lærer at skrive, hvorved også deres finmotorik styrkes. Desuden arbejdes der med bogstavets lyd, hvordan bogstavet lyder i forskellige sammenhæng, og for enkelte bogstaver også, hvordan bogstavet lyder forskelligt i forskellige ord. Bogstaverne bliver præsenteret med fonem og bevægelse, og i de tilhørende opgaver arbejdes der hovedsageligt med lydnære og lydrette ord. Hvert bogstavs tilhørende opgaver har som hovedelementer sprogforståelse, afkodning samt begyndende tekstforståelse. Den aktive før-læseindlæring støttes gennem børnestavning og tegning. A4, 48 sider, i farver. Varenummer 1318

  Læs mere
  Kr. 27,-
  33,75,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Træn dansk 1

  Dette hæfte til danskundervisningen i 1. klasse dækker et bredt udvalg af faglige områder inden for sprogforståelse, afkodning og tekstforståelse. Eleverne tilegner sig viden om sprogets opbygning i lyde, stavelser, orddele, ord og sætninger samt om sprogets semantiske indhold. De lærer at uddrage essensen af lette læsetekster, og de lærer at stave lette ord. De lærer også at kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i velkendte situationer og om velkendte temaer, og de lærer at udtrykke sig i såvel skrift som tale. I hæftet indgår der desuden et varieret udvalg af andre former for inspirerende, underholdende, udfordrende og funktionelle danskopgaver. A4, 48 sider, i farver. Varenummer 1320

  Læs mere
  Kr. 27,-
  33,75,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Træn dansk 0

  I dette hæfte til danskundervisning i 0. klasse bliver eleverne ledt gennem processen fra lyd til læsning ved hjælp af et grundigt og systematisk arbejde med lyd og bogstaver, alsidige staveaktiviteter og små læseopgaver. Delelementerne er bogstavkendskab, lydanalyse, lydsyntese, fonologisk og sproglig opmærksomhed, ordkendskab, afkodning, sprogforståelse og enkel tekstforståelse. Gennem varierede, inspirerende og funktionelle opgaver skærpes elevernes opmærksomhed på sprog og relationer i velkendte situationer og i forbindelse med velkendte temaer. Hæftet er tilmed rigt illustreret og taler med de mange, indbydende tegninger direkte til den lille skoleelev.   A4, 48 sider, i farver. Varenummer 1319

  Læs mere
  Kr. 27,-
  33,75,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Træn dansk 2

  Dette hæfte til danskundervisningen i 2. klasse dækker et bredt udvalg af faglige områder inden for sprogforståelse, afkodning og tekstforståelse. Eleverne lærer at kommunikere med opmærksomhed på sprog og relation i nære hverdagssammenhænge, og de lærer at udtrykke sig i såvel skrift som tale. De tilegner sig viden om sprogets opbygning i ord og sætninger, om det semantiske indhold i ord, de lærer om ordklasser, og de lærer at stave lette ord. Dette indbefatter viden om bogstav-/lydforbindelser samt om lydrette og ikke-lydrette ords stavemåde. I hæftet indgår der desuden et varieret udvalg af andre former for inspirerende, underholdende, udfordrende og funktionelle danskopgaver. På sidste side findes en oversigt over de anvendte grammatiske definitioner i hæftet. A4, 48 sider, i farver. Varenummer 1321

  Læs mere
  Kr. 27,-
  33,75,- inkl. moms

  Køb

 • Gå til

  Træn tekster A

  I dette hæfte til danskundervisning i 0.-1. klasse og tilsvarende niveau får eleverne ved hjælp af en bred vifte af forskellige genrer og inspirerende opgavetyper et progressivt kendskab til skrivegenrerne. Opgaverne er differentierede således, at de kan løses ud fra den enkelte elevs forudsætninger, og gennem samtale, dialog og skriftsprog tilgodeses målene for tidlig danskundervisning og især tidlig skrivning. Eleverne lærer de forskellige genrers karakteristika at kende, de tilegner sig viden om sprogets opbygning i ord og sætninger samt om sammenhæng mellem ord og billeder. De lærer at arbejde med skabeloner, får viden om tekststrukturer, lærer om sammenhæng mellem produkt og budskab samt tilegner sig viden om forskellige præsentationsformer. De genrer, der arbejdes med, er: besked, beskrivelse, billede, dagbog, eventyr, fagtekst, fortælling, gyser, instruktion, interview, liste, plakat, portræt, rim og tegneserie. Illustrationerne hertil er charmerende, inspirerende og til tider humoristiske. A4, 48 sider, i farver. Varenr: 1322

  Læs mere
  Kr. 27,-
  33,75,- inkl. moms

  Køb