Gut gemacht

Vores tyske ”bestseller” som dækker 5.-9. klasse, og giver eleverne en fantastisk indførelse i specielt grammatikken. Gut gemacht har været blandt skolernes førende undervisningsmidler i tysk i mange år. Serien er senest udvidet med Gut gemacht 5 og træningshæftet "Sehr gut gemacht". Forfatteren, Peter Rentsch, kommunikerer grammatikken på en begavet og spændende måde, så der opnås en gennemtænkt og effektiv progression. Eleverne keder sig aldrig og får hurtigt den grundlæggende grammatik på plads.
 • Gå til

  Glosehjul - Tysk

  Slut med alt besværet, når eleverne skal slå uregelmæssige verber op! Med ’Sproghjulet’ kan eleverne hurtig få hjælp til både at finde det korrekte ord på tysk, samt den rigtige bøjning i præsens, præteritum og perfektum. På den yderste ring af ’Sproghjulet’ står 64 danske ord, der svarer til de 64 mest brugte uregelmæssige tyske verber. Eleven finder det ord, der skal slås op i den yderste ring på hjulet. Ved at dreje hjulet kan ordet aflæses på tysk i infinitiv, samt den korrekte bøjning i en af de tre vinduer på forsiden af hjulet. Det er tydeligt markeret, om verbet er et bevægeverbum, og derfor skal bøjes med hjælpeverbet ’sein’.

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Gut gemacht 1

  (erstattes af Neues Gut gemacht I)

  UDGÅR – SÆLGES SÅ LÆNGE LAGER HAVES.

  Tysk i 5. klasse. Dette hæfte henvender sig til begynderundervisningen i tysk. I hæftet gennemgås bl.a. hjælpeverber i nutid, den ubestemte artikel, navneord i ental, talord, samt emner som dyr, farver, fritid, værelset og jul. Eleverne kan arbejde selvstændigt med hæftet, som er fuld af sjove og varierede opgavetyper. Til hæftet hører FlashKarten, som sælges separat. A4, 56 sider Læs mere
  Kr. 20,- Før kr. 27,-
  25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Gut gemacht 2 -UDGÅR!

  UDGÅR  

  Erstattes af Neues Gut Gemacht 2 - https://forlagetdelta.dk/produkter/tysk/neues-gut-gemacht/
  Læs mere
  Kr. 27,-
  33,75,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Gut gemacht 3 - UDGÅR!

  Sælges så længe lager haves. Tysk i 7. klasse. Hæftet bygger videre på Gut gemacht 2. Her repeteres sein, haben og werden i nutid og datid, og førnutid og førdatid introduceres. Yderligere gennemgås de svage verbers bøjning, navneordenes flertalsbøjning og ordstilling. Hæftet indeholder også emner som hjemmet og tidsudtryk og to større temaer: Prinsessen på ærten og tyske turistattraktioner og seværdigheder. Hæftet indeholder en komplet ordliste. Til hæftet hører FlashKarten, som sælges separat. A4, 64 sider

  Læs mere
  Kr. 27,-
  33,75,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Gut gemacht 4

  Til tysk i 8. klasse. Hæftet er en fortsættelse af Gut gemacht 3. Her arbejdes videre med hjælpeverber og verber. Yderligere arbejdes med kendeord i nominativ og akkusativ, adjektiver, ordstilling og spørgende stedord. Som supplement til grammatikken findes blandede opgaver som gåder, tysk humor m.m. Tematisk berøres Berlinmurens opførelse og fald, Berlins seværdigheder og Grev Dracula. Bagest i hæftet findes ordliste samt en oversigt over de uregelmæssige verber. Til hæftet hører Lernkarten, som sælges separat. A4, 80 sider

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Gut gemacht 5

  Tysk i 9. klasse. Her arbejdes med repetition af sein, haben og werden, stærke og svage verber, sætningsanalyse og gennemgang af reglerne omkring bl.a. præpositioner. Desuden arbejdes der med eventyrgenren og sagn gennem temaerne om Rødhætte, Lorelei og hekse. Bagest i hæftet findes en ordliste samt en oversigt over stærke verber. A4, 80 sider

  Læs mere
  Kr. 29,-
  36,25,- inkl. moms

  Køb

 • Smugkig
  Gå til

  Sehr gut gemacht

  Sehr gut gemacht kan anvendes som materiale i folkeskolens overbygning eller tilsvarende niveau. Hæftet indeholder mange eksamensforberedende opgaver af forskellige sværhedsgrad samt en masse grammatisk repetition. Bagerst i hæftet findes en ordliste og en grammatisk oversigt. A4, 80 sider

  Læs mere
  Kr. 35,-
  43,75,- inkl. moms

  Køb