Sproghjulet – Tysk

Sproghjulet - Tysk

Deltas ’Sproghjul’ er et uundværligt værktøj for elever, der enten er på vej til at skrive selvstændige tyske tekster eller allerede skriver på et højere niveau, løse opgaver med uregelmæssige verber eller bare skal øve sig i de uregelmæssige verber. Fra ca. 7. klasse.

Sproghjulet – Tysk

Slut med alt besværet, når eleverne skal slå uregelmæssige verber op! Med ’Sproghjulet’ kan eleverne hurtig få hjælp til både at finde det korrekte ord på tysk, samt den rigtige bøjning i præsens, præteritum og perfektum. På den yderste ring af ’Sproghjulet’ står 64 danske ord, der svarer til de 64 mest brugte uregelmæssige tyske verber. Eleven finder det ord, der skal slås op i den yderste ring på hjulet. Ved at dreje hjulet kan ordet aflæses på tysk i infinitiv, samt den korrekte bøjning i en af de tre vinduer på forsiden af hjulet. Det er tydeligt markeret, om verbet er et bevægeverbum, og derfor skal bøjes med hjælpeverbet ’sein’.

Varenr: 10002

ISBN: 978-87-93792-62-3 // 9788793792623

Kr. 29,-

36,25,- inkl. moms

Deltas ’Sproghjul’ er et uundværligt værktøj for elever, der enten er på vej til at skrive selvstændige tyske tekster eller allerede skriver på et højere niveau, løse opgaver med uregelmæssige verber eller bare skal øve sig i de uregelmæssige verber. Fra ca. 7. klasse.