Min anden danskbog

Min anden danskbog

Min anden danskbog

Eleverne får kendskab til alfabetisering, stavelsesdeling, navneord, egennavne, synonymer og antonymer. Eleverne bliver præsenteret for udsagnsord og mindre tekstopgaver. Der er opgaver med de mest almindelige ord (der er ordliste bagest i hæftet). Desuden er der afkodningsopgaver, der fokuserer på sproglig opmærksomhed. Midt i hæftet er der et spil, hvor eleverne kan øve navneord og udsagnsord.
Materialet er bygget op omkring genkendelige opgavetyper og lever op til undervisnings-ministeriets færdigheds- og vidensmål for skriftlighed for 2. klasse.

Hæftet træner:
• Læsning og skrivning af småord
• Læsning og skrivning af de mest almindelige ord på dansk
• Læsning af små tekster
• Fremstilling af små tekster ud fra billedoplæg
• Elevens ordforråd ud fra udvalgte emner
• Ordklasserne navneord og udsagnsord

Bagest i hæftet er trykt en liste med de mest almindelige ord.

A4, 64 sider, i farver

Varenr: 1123

ISBN: 978-87-91145-28-5 // 9788791145285

Kr. 29,-

36,25,- inkl. moms
Adgang til facitliste i 1 år

Kr. 25,-Tilføj til kurv