Min tredje danskbog

Min tredje danskbog

Min tredje danskbog

Hæftet har fokus på de 3 ordklasser navneord, udsagnsord og tillægsord. Eleverne træner desuden stedord, egennavne, talord, alfabetisering og synonymer/antonymer. I hæftet er der oplæg til skriveopgaver, temasider, faktasider og forskellige krydsogtværs-opgaver. Der er en oversigt over de anvendte ordklasser bagerst i hæftet.
Materialet er bygget op omkring genkendelige opgavetyper og lever op til Undervisningsministeriets færdigheds- og vidensmål for skriftlighed for årgangen.

Hæftet træner:
• Læsning af små fagtekster
• Læsning på og mellem linjerne (inferens)
• Fremstilling af egne tekster
• Ordforråd ud fra udvalgte emner
• De tre store ordklasser samt stedord, egennavne og talord

Hæftet er gennemillustreret med søde og sjove farvelagte tegninger.

A4, 64 sider, i farver

Varenr: 1124

ISBN: 978-87-93792-35-7 // 9788793792357

Kr. 29,-

36,25,- inkl. moms
Adgang til facitliste i 1 år

Kr. 25,-Tilføj til kurv