NEUES Gut gemacht 4

NEUES Gut gemacht 4

NEUES Gut gemacht 4

NEUES Gut gemacht 4 til 8. klasse eller tilsvarende niveau, indeholder bl.a.

• verber i præsens, præteritum og perfektum
• substantivernes endelser i pluralis
• adjektivernes gradbøjning
• werden og bleiben
• modalverberne können, wollen og müssen
• kasus/dativ
• uddrag af Dracula
• die DDR og Berlin
• Österreich

Via QR-koder kan eleverne lytte til autentisk tysk sprog og løse lytteopgaver, eller finde hjemmesider og videoer, der relaterer til de forskellige emner.

Det hele er krydret med små sjove opgaver, der træner ordforråd og sprogbrug.

A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder.

Varenr: 2133

ISBN: 978-87-93792-86-9 // 9788793792869

Kr. 29,-

36,25,- inkl. moms
Adgang til facitliste i 1 år

Kr. 25,-Tilføj til kurv