REMA 2a

REMA 2a

REMA 2a

Matematik 2. klasse.

I REMA 2a arbejder eleven med positionssystemet og opnår yderligere fortrolighed med at bestemme antal samt med rækkefølgen af tal. Eleven foretager beregninger med plus og minus med overgange samt arbejder med gentagen addition som introduktion til gange og arbejder videre med gange op til 6-tabellen. Desuden afrunder eleven tal til nærmeste 10’er.
Eleven fortsætter og spejler mønstre samt farvelægger mønstre og arbejder desuden med talmønstre og undersøger, hvilke forandringer, der sker i talmønstre.
Eleven spejler figurer i en eller flere spejlingsakser vandret og lodret samt bliver mere fortrolig med linealen og måler forskellige objekters længde i centimeter og millimeter samt omregner fra millimeter til centimeter og omvendt. Eleven arbejder endvidere med måling i centimeter, meter og kilometer samt omregner måleenhederne. Eleven arbejder med klokken og bestemmer klokkeslæt i hele, halve og kvarte timer både analogt og digitalt. Derudover anvender eleven anvender tabeller og diagrammer til at beskrive undersøgelser fra hverdagen.

REMA 2 består af to træningshæfter, REMA 2a og REMA 2b, som supplerer den daglige matematikundervisning. I hæfterne er der fokus på at behandle de fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål.

A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder.

Varenr: 1028

ISBN: 978-87-91145-36-0 // 9788791145360

Kr. 29,-

36,25,- inkl. moms
Adgang til facitliste i 1 år

Kr. 25,-Tilføj til kurv