REMA 3b

REMA 3b

REMA 3b

Matematik 3. klasse.

I REMA 3b arbejder eleven videre med alle regningsarterne og arbejder i denne forbindelse også med regnehierakiet. Desuden foretager eleven beregninger med plus og minus med decimaltal og arbejder fortsat med brøker. I REMA 3b introduceres eleven for begyndende symbolregning. Indenfor geometri og måling spejler eleven figurer i en eller flere spejlingsakser vandret og lodret samt parallelforskyder figurer både vandret og lodret. Eleven arbejder i REMA 3b videre med koordinatsystemet ved at afsætte og aflæse punkter samt finder sammenhænge mellem plane og enkle rumlige figurer. Desuden arbejder eleven med årets gang herunder dage, uger og måneder. I forbindelse med sandsynlighed arbejder eleven i REMA 3b med udtryk som størst, mindst eller lige stor chance, og eleven forholder sig til chancestørrelser ud fra eksperimenterer med terningen.

REMA 3 består af to træningshæfter, REMA 3a og REMA 3b, som supplerer den daglige matematikundervisning. I hæfterne er der fokus på at behandle de fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål.

A4, 64 sider, i farver. Med QR-koder.

Varenr: 1041

ISBN: 978-87-91145-18-6 // 9788791145186

Kr. 29,-

36,25,- inkl. moms
Adgang til facitliste i 1 år

Kr. 25,-Tilføj til kurv