REMA 4

REMA 4

REMA 4

Matematik 4. klasse.

I REMA 4 præsenteres eleven for store tal og forholder sig til dem. På Regn løs siderne arbejder eleven med matematik fra hverdagen. Her skal eleven vælge metode for at komme frem til resultatet. Eleven vil i opgaverne anvende alle regningsarterne, hvilke der også arbejdes med i den øvrige del af hæftet. Eleven arbejder med decimaltal som en del af positionssystemet samt regner med decimaltal. Indenfor brøkregning får eleven viden om tæller og nævner, bestemmer brøkdele og arbejder desuden med uægte brøker og blandede tal. I forbindelse med algebra møder eleven algebraiske udtryk og finder løsninger på enkle ligninger.

Eleven arbejder med geometri i REMA 4 ved at måle vinkler og finde vinkelsum i trekanter og firkanter og får i den forbindelse viden om forskellige vinkeltyper. I koordinatsystemet afsætter og aflæser eleven punkter i første kvadrant. Eleven beregner omkreds og areal af enkle firkanter, sammensatte figurer og trekanter.

GeoGebra er en del af arbejdet med geometri i REMA 4. I de enkelte geometriske emner er der videoer, hvor eleven får vejledning i, hvordan GeoGebra kan anvendes samt hvordan eleven kan arbejde videre i GeoGebra.

I REMA 4 arbejder eleven endvidere med statistiske undersøgelser, forholder sig til data og tolker grafiske fremstillinger af data. Eleven får viden om grupperede observationer, hyppighedstabel samt diagrammer.

REMA 4 er et træningshæfte, som supplerer den daglige matematikundervisning. I hæfterne er der fokus på at behandle de fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål.

A4, 72 sider, i farver. Med QR-koder.

Varenr: 1042

ISBN: 978-87-91145-33-9 // 9788791145339

Kr. 29,-

36,25,- inkl. moms
Adgang til facitliste i 1 år

Kr. 25,-Tilføj til kurv