REMA 5

REMA 5

REMA 5

Matematik 5. klasse.

I REMA 5 arbejder eleven med matematik fra hverdagen på Regn løs siderne, hvor eleven skal vælge metode for at finde frem til resultatet samt ofte forholde sig til resultatet. I arbejdet med brøker finder eleven fællesnævner, forlænger og forkorter brøker samt regner med brøker. Eleven omskriver fra brøk til decimaltal og omvendt, først på tallinjen og siden evt. med tallinjen som hjælp. I forbindelse med algebra møder eleven algebraiske udtryk og finder løsninger på enkle ligninger og uligheder.

Eleven arbejder i geometri med cirklen. I koordinatsystemet afsætter og aflæser eleven punkter i hele koordinatsystemet. Eleven spejler og parallelforskyder geometriske figurer samt finder rumfang af både kasser og cylindere. Desuden tegner eleven trekanter og firkanter så præcist som muligt ud fra en arbejdstegning.

I arbejdet med sandsynlighed laver eleven undersøgelser samt arbejder med statistiske sandsynligheder. Herudover introduceres eleven til kombinatorik. Eleven arbejder med statistiske undersøgelser, forholder sig til data og tolker grafiske fremstillinger af data.

REMA 5 er et træningshæfte, som supplerer den daglige matematikundervisning. I hæfterne er der fokus på at behandle de fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål.

A4, 72 sider, i farver. Med QR-koder.

Varenr: 1043

ISBN: 978-87-91145-96-4 // 9788791145964

Kr. 29,-

36,25,- inkl. moms
Adgang til facitliste i 1 år

Kr. 25,-Tilføj til kurv