REMA 6

REMA 6

REMA 6

Matematik 6. klasse.

I REMA 6 arbejder eleven med brøker, decimaltal og procent samt med kvadratrod og potenstal.

I arbejdet med algebra løser eleven ligninger og kan anvende variable til at beskrive enkle sammenhænge. Herudover indtegner eleven linjens ligning i et koordinatsystem.

I statistik undersøger og beskriver eleven forskellige datasæt ud fra bl.a. hyppighed, frekvens, typetal og median. I arbejdet med sandsynlighed og i beskrivelse af den anvender eleven bla. frekvens.

I geometri arbejder eleven med forskellige flytninger af figurer, med rumlige figurer samt med perspektivtegning.

GeoGebra er fortsat en del af arbejdet med geometri i REMA. I de enkelte geometriske emner i REMA 6 er der videoer, hvor eleven får vejledning i, hvordan GeoGebra kan anvendes samt hvordan eleven kan arbejde videre i GeoGebra.

REMA 6 er et træningshæfte, som supplerer den daglige matematikundervisning. I hæfterne er der fokus på at behandle de fastsatte kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål.

A4, 72 sider, i farver. Med QR-koder.

Varenr: 1044

ISBN: 978-87-93792-08-1 // 9788793792081

Kr. 29,-

36,25,- inkl. moms
Adgang til facitliste i 1 år

Kr. 25,-Tilføj til kurv