Min allerførste danskbog

Min allerførste danskbog

I hæftet gennemgås alle bogstaverne med navn, lyd, form og håndfonem.

Eleverne motiveres gennem leg og læring til sproglig og skriftlig opmærksomhed ved at veksle mellem talesprogets funktioner, fortællestruktur, rim, lydering samt bogstavsind­læring. Eleverne skriver små tekster samt bliver bevidste om læse- og skriveretning og ­tilegner sig derigennem enkle læsestrategier.

Ikonerne i hæftet viser, hvad eleverne skal lave på den enkelte side.

Der er en ordbilledliste, der kan være en hjælp undervejs.

Fagområderne i Min allerførste danskbog dækker kompetencemålene for dansk i 0. klasse.

 

A4, 80 sider, i farver.

Kr. 29,-

36,25,- inkl. moms