Min første danskbog

Min første danskbog

Min første danskbog

I dette hæfte repeteres de enkelte bogstavers lyde og skriveretning. Bogstavernes rækkefølge er valgt ud fra anvendelighed, så de gennemgåede bogstaver nemt kan indgå i ord, eleverne selv kan læse og skrive. Der er opgaver, hvor eleverne trænes i at lytte efter de enkelte bogstavers placering i ord og små krydsord, der knytter sig til de enkelte bogstaver. Der er også temasider om dyr, mig selv og sanser.

Materialet er bygget op omkring genkendelige opgavetyper og lever op til Undervisningsministeriets færdigheds- og vidensmål for skriftlighed for 2. klasse.

Hæftet træner:

• Håndskrift og skriveretning
• Elevens fonologiske opmærksomhed
• Læsning og skrivning af småord
• Læsning og skrivning af de mest almindelige ord på dansk
• Skrivning af små sætninger

På forsidens inderside er trykt en billedordbog og bagest findes en liste med de mest almindelige ord.

A4 , 64 sider, i farver

Varenummer 1122

ISBN: 978-87-93792-31-9 // 9788793792319

Kr. 29,-

36,25,- inkl. moms
Adgang til facitliste i 1 år

Kr. 25,-Tilføj til kurv